Kâzım Köylü

Prof. Dr. Kâzım Köylü 1904 yılında İstanbul'da doğdu. Büyük Çerkes sürgününde Osmanlı topraklarına sürülen bir Adige ailesinin çocuğudur. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra aynı lisede 1924-1925 yıllarında muallim muavinliği yaptı. Yüksek öğrenimini Halkalı Ziraat Mektebi'nde tamamladı (1928-1931). Ankara Merkez Laboratuvarı'nda asistanlık yaptıktan sonra Almanya'ya giderek Leipzig Üniversitesi'nde iktisat ve ziraat iktisadi eğitimi gördü ve doktora yaptı (1934-1937). Türkiye'ye döndükten sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde 1937 yılında Başasistan, 1942 yılında Doçent ve 1946 yılında Profesör oldu. Zirai Ekonomi ve İşletmecilik kürsüsü profesörlüğünü yürüterek bu kürsünün gelişmesini ve birçok gencin yetişmesini sağladı. 1960 yılında Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi seçilen Prof. Kâzım Köylü, yarışçılığımızın her kademesinde de görevlerde bulunmuş ve 1962 yılında Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı yapmıştır. 1977 yılında vefat eden Prof. Kâzım Köylü anısına, Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl bir anma koşusu düzenlenmektedir.

Bibliyografya

Küçük Zirai İşletmecilik Bilgisi (1939), Türkiye'de Büyük Arazi Mülkleri ve Bunların İşletme Şekilleri (1947), Zirai İşletmecilik Ziraat İktisadı Cilt 1 (1957), Türkiye'nin Zirai Bünyesi ve İnkişaf İmkanları (1963)

Oktay Aras Kitaplığındaki Kâzım Köylü kitapları (1)