Kayseri Cezaevinde Bir Yıldönümü 1 Yassıada - İmralı - Kayseri Gerçekleri

Yazar : Nusret Kirişçioğlu
Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 324
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Baha Matbaası

Bu notlar Kayseri Cezaevinde yazıldı. 8 Kasım 1963 günüydü. Sabahleyin koğuşumuzun okuma odasında oturmuş, her doğum yıl dönümümde yaptığım gibi, geçmiş günlerimi eleştiriyor ve geleceğe ait ümit ve tasavvurlarımı tahlile uğraşıyordum ki, birden bu düşündüklerimi bir NOT halinde yazmağa karar verdim. Yıllarca evvel henüz üniversite birinci sınıf öğrencisi iken de, yine böyle bir doğum günümde verdiğim ani bir kararla başlayıp buna benzer bir NOT kaleme almıştım. "Kendi kendini tanı" başlığını koyduğum o ilk denememde kendi kendini tanıma lüzum ve yollarından başka hayat anlayışımdan, Tabiattan, sevgiden, spordan velhasıl o zaman insan saadetinin vasıtaları olarak kabul ettiğim her şeyden bahsetmiş olmama rağmen bütün yazdıklarım küçük bir defterin ancak yarısı kadar yer tutmuştu. Bununla beraber bu yarısı boş kalan küçük defterin benim şahsiyetim üzerindeki tesiri o derece büyük olmuştur ki oraya aldığım fikirlerin beni bütün hayatım boyunca takip ettiğini söylemem dahi mümkündür. Hatta bu deftere kaydettiğim fikirlerden kendi kendime değişmez hayat düsturu edindiklerim de oldu. Mesela "Kendimizde bir şahsiyet tahayyül etmek değil, kendimize bir şahsiyet yaratmak mecburiyetindeyiz" sözü o gün bugün şuurumdan asla uzaklaşmamıştır. Öyle ki, insanlara bugüne kadar yapılmış tavsiyelerin en faydalılarından biri olduğuna inandığım bu prensibin tahakkuku uğrunda ömrümü verdim desem yeridir. İlk denemenin benim hayatım üzerindeki en devamlı tesiri ise, ondan sonraki her doğum yıl dönümümde hayatımın bir Fikri Muhasebesini yapmayı itiyat, hatta bir vazife haline getirmeme yol açmış olmasıdır…
******