Kavramlar Dizini Birinci Cilt

Yazar : Ş. Recai Cin
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 532
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Türk Dil Kurumu Yayınları

Bugün, kullanmakta olduğumuz Türkçe sözlükler, hemen genellikle, sözcüklerin kavramlarını (ya da anlamlarını) açıklayan adeta, sözcükleri sözcüklerle tanıklayan bir çeşit çeviri sözlükleridir. Daha çok okuyanların işlerine yarar. Bizim bu "Kavramlar Dizini" ise, tam tersine, bir konu (thème) sözlüğüdür. Söz kavramını değil, kavramın unutulmuş sözcüğünü buldurup öğretmek amacıyla düzenlenmiştir. Her yazar, zihnin de beliren bir kavramın sözcüğünü unutabilir ya da bilmeyebilir. Halk deyişiyle, (Dilimin ucundadır) dediği bu sözcüğü bir türlü sezinemez. Sezinip buldukları da çok kez yerinde karşılıklar değildir. Bu sözcüğü gramer de göstermez. O sözcük şekillerinin, dizilişlerinin kurallarını öğretir, yerlerini öğretmez. Eldeki sözlükler ise aranılan sözcükleri de kap-sadıkları halde, yerlerini bulup gösteremez. Bu kelimeyi çarçabuk bulup tanıtacak araç, anlamdan kavrama ilkesi üzerine hazırlanmış "Kavramlar Dizini"dir. Kitabın sözcük kadrosu alabildiğine geniş tutulmuştur. Bugün dilimizin kullanılmakta olan bütün sözcüklerini kapsamaktadır. Teknik yapısına gelince, Türkçemizin bugünkü gelişme ve oluşma durumuna en uygun ve kullanışlı bir plana göre işlenmiştir. Bu planda, düşünceyi en yalın belirtimiyle simgeleyen sözcükler, kalın basılı olarak, A'dan Ze'ye kadar alfabe sırası ile sıralanmıştır. Bunların bir kısmı öğeleri, türleri, ayrıntılarıyla yaratık, nitelik, eylem olarak- anlamdaşlık, yakın anlamlılık, fikir çağrışımı, gramer... gibi türlü ilişkilerle gruplar halinde toplanmış merkez sözcüklerdir (madde başı). Bir kısmı da merkez sözcüklere gönderilen sözcüklerdir. İşte bu alfabe sırası ve göndermeliler yardımıyla herhangi bir kelimeyi istenildiği zaman bulmak mümkün olacaktır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Recai Cin Kitapları (1)