Karşılaştırmalı Tarihsel Perspektiv'de (1453-1923) Osmanlı Başkenti İle İlgili Batı Kaynaklarından

Yazar : Dr. Engin YenaL
Yayın Tarihi : 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 78
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : TTOK

"Batı dillerinde İstanbul" başlıklı kaynakça (denemesi) aslında Osmanlı kentini karşılaştırmalı perspektifte araştıran bir çalışmanın yan ürünüdür. Bu çalışma, özellikle, İstanbul'un 183ü'lardan bu yana kentsel mekânında olan değişimin, çağdaş kentsel tarih yaklaşım, kuram ve yöntemleri ile incelenmesini amaçlamakta idi. 1976 yılında başlıya çalışma -ne yazık ki- sonuçlanamadı... Araştırma sürecinde (kaynak derleme aşamasında) "destek kaynak" türündeki Batı'lı kaynaklara yönelinmesi sonucu; oldukça kapsamlı bir kaynakçanın oluştuğu görüldü. "Kentsel Tarih Grubu'nun" Mart 1978'de Swansea'deki yıllık toplantısında, araştırma konusunda sunulan bir ön/özet bildirinin yanısıra; kaynakça ilk kez sistematik bir biçimde düzenlenerek sınırlı sayıda çoğaltıldı ve ilgilenenlere dağıtıldı. Bu ilk kaynakça (denemesi) araştırmanın bilimselliğine paralel olarak dört bölümde düzenlenmiş idi. İlk bölümde: Osmanlı dönemi öncesi, Genel'de incelenir iken; ikinci bölümde Osmanlı dönemi XV. yüzyıldan başlayarak her yüzyıl Genel'de ve Özel'de ayrı ayrı araştırılıyordu. Üçüncü bölümde ise, belli zaman dilimlerine girmeyen daha çok genel ve özel konulu yayınlar sıralanıyordu. Dördüncü bölüm ise tümüyle bilimsel araştırma sistematiğinde bir "Bibliyografik Matriks" olarak çok yönlü, çok boyutlu bir sıralama düzeninde hazırlanmış idi. Bu bölümde girdiler: Konuları - yazarlarının amaç ve yönelimleri - yazış biçim ve özellikleri -kavramsallık, kuramsallık - var ise bilimsellik: bilimler ana ve alt disiplinleri - ulusal ve yerel boyutlar vbg. ölçütlerle ve özellikle çağdaş kentsel tarih yazıcılığının yaklaşım, kuram ve yöntemleri gözetilerek oluşturulan anılan matriks çerçevesinde sıralanmış idi. Araştırma yurt dışında yayınlanacağından kaynakça da, tümüyle İngilizce olarak hazırlanmış idi...
******