Karl Marx

Yazar : Ahmet Üzümcüoğlu
İsbn : 9786057522344
Yayın Tarihi : Mart, 2019
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 143
Ölçü : 13,5 x 21 cm

Kari Marx, Yahudi asıllı Alman filozof, politik ekonomisttir. Komünizmin manifestosunu yazmıştır. Ölümüne en çok dostu ve ölümüne en çok düşmanı olan fikir adamıdır.
Marx'ın ekonomi alanındaki çalışmaları, günümüzde emeği, emek-sermaye ilişkisini ve bunları takip eden ekonomi düşüncesini kavramanın büyük bir kısmı için temel oluşturmuştur.
Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimler arasmda ilk sırada yer alır.
Kitapları arasında yakın arkadaşı, birçok kitaba birlikte imza attığı Friedrich Engels'le ortak yazdıkları Komünist Manifesto (1848) ve Kapital (1867-1894) en bilinenleridir.
En fazla kitap onun hakkında yazılmıştır. Marx, komünist devrimin Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ileri derecede sanayileşmiş ülkelerden başlayacağmı düşünüyordu.
Marx'ın toplum, ekonomi ve siyaset hakkmdaki teorileri (Marksizm) insan toplumlarının smıf savaşışı üretimi kontrol eden yönetici smıf ile üretim için gereken emeği sağlayan mülksüz bir emekçi sınıf arasındaki çatışmayla ilerlediğini iddia eder.
Marx, devletlerin yönetici sınıf tarafmdan idare edildiğini ve devletin ortak kamu çıkarı adına hareket eder gibi yapıp yönetici sınıfın çıkarları doğrultusunda yönetildiğini düşünmekte ve daha önceki sosyoekonomik sistemler gibi kapitalizmin de kendi yıkımına ve yeni bir sistem olan sosyalizmin onun yerini almasına yol açacak iç gerilimler ürettiğini fikrindedir...
******