Karikatür ve Mizah Müzesi Kütüphanesi , İstanbul, Türkiye

Mizah kitaplığı ve sergi salonları ile önemli bir ihtisas birimi olup, sanat kursları, çeşitli yarışmalar ve sergilere ev sahipliği yapılmaktadır. Müze ilk olarak 1975 yılında, Karikatürcüler Derneği'nin girişimi ile İstanbul Belediyesi tarafından Tepebaşı'nda açıldı, ancak12 Eylül 1980 tarihinde kapatıldı. Daha sonra bu binanın yıkılması ile müze de tamamen kapanmış oldu. 27 Şubat 1989 tarihinde Saraçhanebaşı'nda Atatürk Bulvarı üzerinde Bozdoğan Kemeri bitişiğinde yer alan Gazanferağa Külliyesi'nde yeni müze hizmete girdi. Karikatür ve Mizah Müzesi, sosyal tarihimizin en açık belgeleri niteliğinde olan bir kültür birikimini yok olmaktan kurtarıyor ve çeşitli etkinliklerle günümüze yansıtıyor. Ayrıca, diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla iletişim kuran müzede, dünya karikatürü sanatının ünlü isimleri kişisel ya da karma sergilerle İstanbullulara tanıtılıyor. Karikatür ve Mizah müzesi, çağdaş müzecilik anlayışına göre sürekli gelişen ve bu nedenle sürekli izlenebilen, yaşayan bir müze Sergi salonlarında açılan değişken ve ilginç sergiler ile birlikte giderek zenginleşen Mizah Kitaplığı ve Arşivi görülmeye değer. Ayrıca, dileyen herkes bir uzman gözetiminde özgün baskı atölyesinde çalışabiliyor. Konferans, panel, küçük konserler, video gösterileri müzenin diğer etkinlikleri arasında yer alıyor. Müze başlıca şu birimlerden oluşuyor; SERGİLEME SALONLARI: Müzede birbirini tamamlayan iki tür sergileme yapılır. Sürekli sergi: Türk Karikatürü'nün başlangıcından günümüze doğru geçirdiği evrelerin örnekler ve belgelerle anlatıldığı bölümdür. Değişken sergiler: Yurt ve dünya çizerlerinin yapıtlarının sergilenip tanıtıldığı bölümdür. Burada her ay, en az bir sergi açılır. Kütüphane: Bu kütüphanenin dermesi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü oluşturan mizah kitaplığı, Türkiye'de ve dünyada yayınlanmış ya da yayınlanmakta olan karikatür, mizah ve bu konulara ilişkin kültürel yayınların bir araya getirilip izleyiciye sunulduğu bölümdür. İkinci bölümü oluşturan arşiv ise, yerli, yabancı eski ve günümüz karikatürcülerinin özgün ya da çoğaltılmış yapıtlarının toplandığı, kişilere, ülkelere, konulara göre sınıflandırıldığı, korunduğu bölümdür. Özellikle bu alanda düzenlenen yarışmalardaki tüm bilgi ve belgelerin bulunulabildiği bir merkez durumundadır. Derlemesinde 2000 kitap vardır.

Adres :  Atatürk Bul. Kovacılar Sok. No:12, Fatih, İstanbul, Türkiye