Karagöz Oyunları

Yazar : Ünver Oral
İsbn : 9757321605
Yayın Tarihi : Nisan, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 424
Ölçü : 13 x 21 cm
Yayınevi : Kitabevi

Ülkemizde halk tiyatrosu, yani öz tiyatromuz hakkında yayınlanmış olan eserler yeterli olmadığı gibi, büyük şehirlerin kitapçılarında ve hatta artık sahaflarda bile ilgili kitap bulabilmek mümkün değildir. Bu durum aynı zamanda, yetersiz olsa da bu konuda yayınlanmış eserlerin kısa zamanda alıcı bulduğunu göstermektedir. Bu, doğrudur ve özellikle Karagöz başta olmak üzere halk tiyatromuzun bütün dallarına karşı sevgi ve ilgi devam etmektedir, etmelidir. Şu gerçeği de belirtmek de fayda vardır ki, yayıncılarımızın da -birkaç istisna dışında- konuya yabancı ve uzak olduklarını yakından biliyoruz. Halk tiyatromuzun dalları içinde hakkında en çok yayın yapılan dal ise, bilindiği gibi Karagöz' dür. Bu yayınların çoğunluğu ise, oyun metinleridir. Ancak oyunları toplu olarak veren eserlerin sayısı 'birkaç' kelimesi ile ifade edilebilinir. Klasik Karagöz oyun metinlerini, bilgiler ve açıklamalarla en geniş derleme ile veren eser, bilindiği gibi Cevdet Kudret'in 3 ciltlik Karagöz'üdür. Daha sonra, Muhittin Sevilen'in (Hayali Küçük Ali) 16 oyun metnini bir araya getiren ve gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nca, gerek Kültür Bakanlığı'nca defalarca basıldığı halde aranılan KARAGÖZ isimli eseri vardır. Diğer birkaç derleme kitabı ise yeni ve telif metinlerdir. Bunların ikisi, yayınlar listesinde d~ görüleceği gibi, Milliyet gazetesinin ve daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yarışmalarında dereceye giren eserlerin okuyucuya ve ilgililere sunuluşudur. Diğer bir önemli yayın ise, 7 yeni telif metni bir araya getiren ve CHP tarafından 1941'de yayınlanan KARAGÖZ isimli eserdir. Sonuç olarak eski veya yeni metinlerin dizi veya toplu olarak yayınına ve bütün ülke kitapçılarında bulunur olmasına her zaman ihtiyaç vardır. Bunu önemle tespit ederken, yayınların çocuklar ve yetişkinler için ayrılması gereğini belirtelim. İşte bu gerçek içinde, elinizdeki kitap hazırlandı...
******Ünver Oral