Kara Ticareti Hukuku Dersleri

Yazar : Dr. Oğuz İmregün
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 608
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Gün Matbaası

"Kara Ticareti Hukuku Dersleri" yıllar boyu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde verdiğim derslerin ürünüdür. Kitapta, özellik arz eden "Nakliye Hukuku" dışında Kara Ticareti hukukunun bütün konuları kısa ve özlü bir şekilde verilmeğe çalışılmıştır. Bu nedenle kitap, bir el kitabı niteliğini haizdir ve Kara Ticareti Hukukunu derinlemesine inceleyecek olanlara yardımcı olmak amacını gütmemektedir. Bununla beraber, çeşitli müesseselerin birbirleriyle olan ilişkilerini, Kara Ticareti hukuku içerisindeki yerlerini açıklamak açısından kitabın bu yönden dahi sınırlı bir yararı olacağına inanıyorum. Kitabın basımını ciddi ve titiz bir şekilde yerine getiren Kutulmuş Matbaası sahibi Sayın Fethi ULUCAN'a ve başta Operatör Sayın Şükrü KİNİSE olmak üzere bütün matbaa mensuplarına teşekkürü borç bilirim.
******