Kapalıçarşı

Yazar : Önder Küçükerman, Kenan Mortan
İsbn : 9789751732712
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 350
Ölçü : 25 x 31,5 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yeryüzünde hüküm sürmüş sayılı uygarlıkların kültürel mirasına sahip ülkemiz, aynı zamanda insanlığın ortak mirası olan bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına da büyük önem vermektedir. Günümüzde iletişimin sağladığı hızlı gelişme ile birlikte sürdürülebilir kültürel kalkınmanın yolu, kültürel dışa açılma programlarından geçmektedir. Küreselleşme, kültürel kalkınmanın öncelikli konumunu daha da güçlendirmiştir. Kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanındaki gelişmelerin önemini kavrayabilen, kurumlarını bu doğrultuda yenileyebilen toplumlar uygarlığın şekillenmesinde de rol oynayabileceklerdir. Türk yayıncılığının evrensel düzeyde rekabet edebilir hale gelmesi; ancak değişimin gücünün kavranması ve özel yayıncılığın sektörel bir güç olmasıyla sağlanacaktır. Bu anlayışla yayın programımızı yeniden yapılandırarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin zengin tarihi, kültürel ve sanatsal birikimini korumak, yaşatmak ve tanıtmak için bir yandan dışa açılma projelerini yoğun biçimde yürütürken; diğer yandan kültür, sanat ve edebiyatımıza ilişkin özgün ve nitelikli eserleri okurla buluşturmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda hazırlanan ''Kapalıçarşı'' adlı eserde, bir mekânı, tarihi ve mimari değeri büyük bir yapıyı yalnız fiziki yönden tanıtmak değil, onunla birlikte Kapalıçarşı'nın Osmanlı devlet ve toplum hayatında oynadığı rolü, sanayi ve ticaret yönünden işlevlerini, tarihi gelişimini ve günümüze kadar geçirdiği aşamaları da ele almak amaçlanmıştır. Eser, aynı zamanda Türkiye topraklarındaki ilk ticaret kolonilerinden başlayarak, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyo-ekonomik tarihinin de bir özetini bizlere sunmaktadır. Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı
******Önder Küçükerman, Kenan Mortan