Kanuni Sultan Süleyman Su Vakfiyesi

Yazar : İbrahim Ateş
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 114
Ölçü : 0 x 0 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bu kitabın yayınlanmasına sevk eden etken, büyük insan Sultan Süleyman Han'ın İstanbul'a akıtıp vakfetmiş olduğu Kâğıthane suları hakkında müstakil olarak kurmuş olduğu vakıfla ilgili olan Su Vakfiye'sidir. Öteden beri birçok kimse küçük veya büyük çapta sayısız su tesisi kurmuş ve bunların hayatiyeti için vakıflarının bir kısım gelirlerini şart etmiştir. Ama bu gaye için müstakil bir vakıf kuran sadece Kanuni olmuştur. Geçmişi günümüze getiren belgeler arasında seçkin yeri olan binlerce vakfiye ve benzeri vakıf belgelerde, vakıf kuran hayırsever kimselerin yapılmasını öngördükleri çeşitli hayri ve sosyal hizmetler arasında muhtelif suyollarının yapımı, bakımı ve onarımı ile çeşme, sebil, hamam ve benzeri yapıların yaşatılması ve korunması için külliyetli miktarda vakıf gelirinin harcanmasına dair şartları bulunmaktadır. Ancak, Kanuni gibi yaptırdığı suyolları ile tesislerinin devamlılığım sağlamak amacıyla bir kasaba ve beş köyün bütün muhteviyatını vakfeden başka bir kimse yoktur. O büyük insan, bu kitapta yer alan vakfiyesinin metni ile sadeleştirilmiş şeklinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, söz konusu su tesislerinin bakım ve onarımına belirtilen kasaba ve köylerin gelirleri yeterli olmaması halinde, daha önce Süleymaniye Külliyesi ve diğer hayratı için vakfettiği vakıf kaynaklarının gelir fazlasından harcama yapılarak ebediyen bakımlı ve mamur olarak muhafazasını şart etmiştir. Vakfiyesi dikkatle okunup incelendiğinde bu büyük sultan ve şuurlu vakfın ne kadar yüce bir ruha sahip olduğu anlaşılacaktır.
******