Kamuran Şenel

Dr. Dahiliye Mütehassısı
Galatasaray Lisesi'nden 1939 yılında mezun oldu.

Bibliyografya

Bu Hayat Bir Defa Yaşanır ()

Oktay Aras Kitaplığındaki Kamuran Şenel kitapları (1)