Kadınlar Saltanatı

Yazar : Ahmet Refik Altınay
İsbn : 9753331924
Yayın Tarihi : Nisan, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 400
Ölçü : 19,5 x 25,5 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı

Tarih Vakfı Yurt Yayınları şimdiye kadar akademik tarihçilik alanından telif ve çeviri eserler yayımladı. "Tarihe Yolculuk" adını verdiğimiz yeni bir diziyle Osmanlı'nın son yüzyılında yetişmiş, vakanüvis geleneğinin ürünlerinden de yararlanarak eserler veren "popüler tarihçiler"in eserlerini de yayımlamayı hedefliyoruz. Bu dizi Ahmet Refik Altınay'ın kitaplarıyla başlıyor. Altınay Türkiye'de popüler tarihçiliğin kurucusu ve en başarılı kalemi sayılır. Yazdığı bine yakın makale ve yüze yakın kitapta, bilgi ve belgeleri gerektiğinde öyküleştirerek anlattığından "tarihi sevdiren adam" olarak tanınmıştır. Altınay'ı yaygın bir okur kitlesine sevdiren özelliği, konuları seçişi, konuya yaklaşımı ve üslubudur. Resmi belgeleri ve diğer tarihsel kaynakları tam bir yetkinlikle yorumlayarak kullanırken İstanbul halkının ve taşranın Osmanlı yönetimine bakışını, olayları değerlendirişini ve ahlak anlayışını da ustalıkla yansıtmıştır. Tarihin en kanlı ve korkunç olaylarını bile yumuşak ve akıcı bir anlatımla işlemiştir. Bu özelliğinden dolayı ona "ilk halk tarihçisi" de denmiştir. Türkiye'de henüz resmi tarih yazıcılığının ve ağır anlatım dilinin geçerli olduğu bir dönemde Altınay'ın tarihi açık, kolay anlaşılır biçimde sunması kimi çevrelerce de yadırganmış ve eleştirilmiştir. Altınay Osmanlı-Türk tarihçiliğinde eskiyi devam ettiren, ama modem tarihçiliğin de ilk adımlarını atan bir popüler tarihçi olarak kabul edilmiştir. Altınay'ın en önemli eserlerinden on altısı "Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı" başlıklı bir dizi halinde Kitaphane-i Hilmi - İbrahim Hilmi tarafından 1915-1927 tarihleri arasında yayımlanmıştır. Tamamı Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayımlanacak olan bu dizide Kadınlar Saltanatı (4 cilt), Sultan Cem, Köprülüler (2 cilt), Sokollu, Tarihi Simalar, Kabakçı Mustafa, Lale Devri, Tesavir-i Rical, Felaket Seneleri, Âlimler ve Sanatkârlar, Bizans Karşısında Türkler ve Samur Devri başlıklı kitaplar bulunmaktadır. Tarihe Yolculuk dizisi Altınay'ın Kadınlar Saltanatı adlı kitabıyla başlıyor. Bu eserin eski harfli baskısının ilk iki cildi 1916'da, diğer iki cildi 1923'te basılmıştır...
******