Julius Stern

Özgeçmişi hakkında çok az bilgi bulabildiğimiz Dr. Julius Stern 1904 yılında Almanya'da doğan Almanya vatandaşı bir Yahudi'dir. Türkiye'ye 1936 yılında gelmiş ve Galatasaray Lisesi'nde Almanca öğretmenliğine atanmıştır. İki yıl sonra, 1938'de Güzel Sanatlar Akademisi'nde de Almanca öğretmenliğine başlamıştır. Kendisiyle yapılan kontratta da diğer yabancı hocalara yapıldığı gibi "Dr. J. Stern, Türkiye'de bulunduğu sürede siyasi, ticari ve iktisadi işlerle uğraşmayacaktır.' denilmektedir. Türkiye'nin Almanya ile diplomatik ilişkilerini kestiği 2 Ağustos 1944'den sonra Türkiye'deki Alman vatandaşlarının enterne edilmiş olmalarına rağmen, Dr. J. Stern'in Yahudi olması nedeniyle bu uygulama dışında kaldığı, GSA Müdürlüğünün Maarif Vekilliği'ne gönderdiği 7.12.1944 tarihli yazıdan anlaşılmaktadır. Bu yazıda, Dr. J. Stern'in Galatasaray Lisesi'ndeki görevine devam ettiği ve "ilgili makamlarca enterne edilmemiş' bulunduğu nedenle GSA'daki görevine devamı konusunda Vekaletin onayı istenmektedir. Dr. J. Stern 1994 yılında Almanya'da vefat etti.

Bibliyografya

Türkler İçin Almanca (Hans Anstock, Orhan Çinili ile - 1938), Almanca Ders Kitabı I, II, V, VI (Besim Gürmen, Cemal Köprülü ile - 1960)