Jöntürklerden İttihat ve Terakki Cemiyetine

Yazar : Yusuf Ziya İnan
Yayın Tarihi : 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 164
Ölçü : 12 x 18,5 cm
Yayınevi : Bayramaşık Yayınevi

Mukaddes yayınevi şahsıma müracaat edip Jöntürkler için bir kitap yazmamı isteyince önemsemedim, ancak kitabı yazabileceğimi söyledim. Fakat kitabı yazmaya başlayınca ne büyük bir sorumluluk yüklendiğimi anladım ve inanın ki çok şaşırdım. Bana kolay gibi görünen bu konu meğerse o derece karışık, çelişik ve anlaşılmazdı' ki günlerce düşünmek, aramak zorunda kalıyor ve araştırmalarıma devam ederken, yakın Türk tarihine ne kadar yabancı olduğumuzu çok defa da yanlış bilgilerle şartlandığımızı farkediyordum. Jöntürk hareketi Osmanlı tarihinin önemli bir sosyal ve siyasi hareketidir ki sanırım beşer tarihinde bundan daha orijinal, daha tipik bir olay gösterilemez. Çünkü Jöntürk hareketi bir milletin kaderini temelden değiştiren bir akım olarak kalmıyor, kuruluş ve başlangıç noktası ile sonuçları farklı neticeler doğurarak hem bir felaket, hem de yakın geleceğe ışık tutan bir (ide) hüviyetine bürünürken olayı izleyenlerde şaşkınlık nedeni oluyor. Jöntürkler bize büyük vatanperverler olarak takdim edilmişti. Bir Mithat paşa gönüllerimizde yaşıyordu amma aynı paşanın ayyıldızlı bayrağıma, hac koydurduğunu öğrenmek için bu kitabı yazmam gerekiyormuş. Bir Ali Suavi'yi düşünün ki hem Türkçülüğün banisidir hem İslamcı geçinir hem de İslamın aleyhindedir; hem demokrasi ve hürriyet havarisidir hem de hilafet taraftarı. Dünya tarihinde ihtilal yapmış böyle çelişkilerle dolu bir ikinci ihtilalci var mıdır, bilemem ama bu ve bunun gibilerin Türk ulusuna o devirde bir şey veremedikleri, bütün iyi niyetlerine rağmen devletlerine ihanet ettikleri bir vakıadır. Her fikir ve eylem yerinde ve şartları müsaitse doğrudur. Bir şeyin geçerliliği zamanıyla ve ihtiyaç mefhumu ile mukayyettir.
******