Jöntürkler 1908 İhtilalinin Doğuşu

Yazar : Ernesr E. Ramsaur
İsbn : 9753521995
Yayın Tarihi : Mayıs, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 232
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Pınar Yayınları

Yüzyılımızın (20. yy) ilk çeyreğinde meydana gelen gelişmelerin sadece son dönem Osmanlı devleti için değil, onun takipçisi konumundaki Türkiye Cumhuriyeti için de ne büyük öneme sahip olduğu bugün kanıtlanmıştır. Jön Türk devrine ve Jön Türk isyanlarına yol açan olaylar, merkezde olduğu kadar Balkanlar'da, Araplar arasında ve İstanbul'dan hayli uzaktaki halk kitleleri üzerinde de sonuçlarını hissettirmiştir. Ancak Dr. Ramsaur'un bu kitapta tetkik ettiği II. Meşrutiyet (1908 İnkılabı) olgusu İngilizce'de şimdiye kadar nispeten sınırlı bir ihtimam ile irdelenmiştir. Bu kitap batı milliyetçiliği düşüncesinin dünyanın diğer bölgelerine nasıl girdiğini ve yerleştiğini, milliyetçilik fikirlerinin bu uzak bölgelerde nasıl yeni politik müesseseler olarak şekillendiğini göstermektedir. Bu bölgelerde liderlik vasfı taşıyan kişilerin çabaları ile kendilerini ispat edebilme adına yöresel isyanları bastırmak için tuttukları yolun şeklini anlatması yönüyle okuyucularının dikkatini çeker. Bugün Asya ya da Afrika'nın hiçbir bölgesinde milliyetçilik etkisindeki "özgürleşme-kurtuluş" fikri ve "anti-sömürgeci" hareketler etkin değildir. Bu hareketler tıpkı Dr. Ramsaur'un da eserinde zikrettiği birçok şahıs gibi batıda öğrenim görmüş ve yaşamış veya en azından batının etkisinde kalmış liderlerden mahrumdur. Ayrıca ortaya konsun veya konmasın tarihin tekerrürden ibaret olduğu yahut böyle bir eğilim taşıdığı örneklerle ispatlanmıştır. Burada tekrar teyit edilmesi gereken şey vuku bulmuş olayların hâlihazırda cereyan eden hadiselerin anlaşılabilmesi için kıymetli bir değer arzettikleridir. Bu sebepten ötürü, elinizdeki eser zamanlama açısından da sevindirici bir dönemde ortaya çıkmıştır.
******