Jön Türk

Yazar : Tahsin Nahid, Ruhsan Nevvare
İsbn : 9758688855
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 80
Ölçü : 11 x 21 cm
Yayınevi : Bordo Siyah

Fecr-i Ati döneminin şair ve oyun yazarlarından olan Tahsin Nahid, l88Tde İstanbul'da doğdu. Gülhane Askeri Rüşdiyesi öğretmeni yarbay Asaf Bey'in oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra girdiği Galatasaray Sultanisi'ndeki öğrenimini tamamlayamadı: daha sonra girdiği Hukuk Mektebi'nden de okulu bitirmeden, 19l3'te ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı sıralarında bir ara İaşe Müdürlüğü görevinde bulundu. İlk şiirini 1905'te, Selanik'te çıkan Çocuk Bahçesi adlı dergide, T. Nahide imzasıyla yayımladı. 1909'da, "Sanat, şahsi ve muhteremdir" ilkesiyle kurulan Fecr-i Ati topluluğuna katıldı; bu topluluk üyelerinin Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan bildirgesinde Tahsin Nahid'in imzası da vardır. Bildirgede yazın alanına, özellikle şiire yeni bir soluk getirileceği belirtilmesine karşın, 1911'de Genç Kalemler dergisinde oluşan Milli Edebiyat akımının etkisi karşısında, Ahmet Haşim gibi bir ikisi dışında Fecr-i Ati yazar ve şairlerinden büyük bölümü bu akıma katıldığı için, Fecr-i Ati topluluğunun pek de etkili olduğu söylenemez. Tahsin Nahid, şiirini toplum ötesi ve kişisel saymasına karşın, yine bu sıralarda İttihad ve Terakki Partisi'ne de katıldı. Ancak politikayı ciddiye alacak ve politik çalışmalarda bulunacak yaratılışta olmadığından, partide etkin görevlerde bulunmadı. "Arkadaş dünyası içinde sporculuğu, bisiklet merakı, mehtap aşkları ile tanındı.'" Tahsin Nahid, 12 Mayıs 1919'da İstanbul'da öldü. Şairliği Tahsin Nahid'in Ruh-i Bikayd kitabında topladığı (1910) şiirlerinde, Fecr-i Ati şairlerinin dil, duyuş, anlatım, ölçü (aruz) ve biçim özellikleri görülür; belirgin bir Ahmet Haşim etkisi vardır. Ancak bu etkinin yalnızca duyarlık bakımından ve yüzeysel olarak belirgin olduğu; Ahmet Haşim'in izlenimciliğe ve simgeciliğe açık biçem ve deyiş özelliklerini hiç bir şekilde taşımadığı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında, Tahsin Nahid'in şiirlerinin, genel olarak pek fazla yenilik getirmediği, popüler bir çizgide geliştiği de belirtilmelidir. Bu nedenle şiir sanatını, şiir duyarlığını pek fazla önemsemeyen ürünler olarak değerlendirilebilir. Kimi şiirleri şarkı biçiminde bestelenmiştir.
******