Jeoloji

Yazar : Malik Sayar, Malik Ongan
Yayın Tarihi : 1940
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 130
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Maarif Vekaleti
Bahsi Geçen : A. Malik Sayar

Jeoloji yunanca ge yer ve logos bilim kelimelerinden alındığına göre kelimenin geniş manasıyla yerbilim demektir. Bu bilgi küremizin yapılışını, oluşundan bugüne kadar geçirdiği ve bugün de geçirmekte olduğu fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları inceler. Bu suretle kürenin evrim tarihini saptar ki, bu da jeolojinin başlıca amacıdır. Jeolojinin asıl mevzuu kürenin katı kısmıdır. Buna Litosfer veya Yerkabuğu denir. Litosferde değişiklikleri doğurması yüzünden Atmosfer, Hidrosfer ve Pirosfer ile de jeoloji uğraşır. Bir tabiat bilgisi olan jeolojide inceleme ve gözlem temeldir. Amacına deney yollarıyla da giden bu bilgi hipotez ve teorilere fazla yer verir. Çünkü uzun zamanlar ve büyük mikyaslarla çevrilmiş olan tabi at olaylarının hepsini deney yoluyla kavramağa imkân yoktur. Jeoloji: fizik, kimya, mineraloji ve biyoloji bilgileriyle yakından ilgilidir. Bilhassa biyoloji, jeolojinin bir kolu olan Paleontoloji veya Eski varlıkbilim için, mineraloji de diğer bir kolu olan Petrografi veya Taşbilim için lazımdır. Jeoloji diğer bilgilere nazaran yenidir. Almanya'da Werner, Fransa'da Buffon ve İngiltere'de Hutton ile on sekizinci yüz yılın sonunda bilgisel jeoloji kurulmuştur. Jeolojinin faydası. - Başlangıçta sırf teorik bir bilgi olan jeolojiden son senelerde pratik alanda da önemli faydalar temin edilmiştir. Bilhassa maden, ziraat ve nafıa işlerinde jeolojik araştırmalar büyük yer tutar. Maden araştırmalarında yereylerin jeolojik durumunun bilinmesiyle madenin, yeri, yüzeye olan derinliği, tabakalar arasındaki doğrultusu ve eğilimi, miktarı ve nihayet ekonomi bakımından işletmeye elverişli olup olmadığı anlaşılmış olur. Ziraat alanında toprak ve suyun önemini herkes bilir. Hava, su ve sıcaklık işlevleriyle kültelerin ayrışım ve ufalanmasından hâsıl olan toprakların fiziksel ve kimyasal karakterleri jeolojik incelemelerle saptanır…
******