İzzettin Doğan

Cem Vakfı genel başkanı, Alevi Vakıfları Federasyonu onursal başkanı, Cem Radyo ve Cem TV kurucusu, Prof. Dr. İzzettin Doğan, Malatya'nın Kırlangıç köyünde doğdu. Babası Ağuiçen/Ağuçan Ocağı'ndanki Alevi inancına göre kökeni Muhammed'e ve Ali'ye giden 12 İmamdan İmam Zeynel Abidin'e kadar ulaşan bir soy zincirini kapsayan Hüseyin Doğan dede, annesi Baba Mansur Ocağı'ndan Seyit Süleyman dedenin kızı Elif Ana'dır... İlkokulun bir bölümünü Malatya Gazi İlkokulu'nda tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini bitirdiği İstanbul Hukuk Fakültesi'nde "Devletler Umumi Hukuku' kürsüsünde asistanlık yaptı. Birleşmiş Milletlerin açtığı sınavı kazanarak aldığı bursla Cenevre'de BM. hukuk komisyonunda 6 ay çalıştı. Fransa'nın Nancy kentinde 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda "Devletin Milletlerarası Antlaşmalardan Doğan Hak ve Borçlara Halefiyeti Sorunu' konulu doktora tezi ile "Hukuk Doktoru' unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile çok sayıda üniversitede Devletler Umumi Hukuku ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku alanında dersler verdi. İstanbul Üniversitesi'nde Profesör olduktan sonra 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine Profesör olarak atandı.

Bibliyografya

Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeniyle Bütünleşmesi Sorunu (1979), Cem Vakfı Çalışmaları ve Vakıf Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan|ın Görüş ve Düşünceleri (1998), İzzettin Doğan|ın Alevi İslam İnancı Kültürü İle İlgili Görüş ve Düşünceleri (2000), Anadolu İnanç Önderleri İkinci Toplantısı 12-14 Mayıs 2000 İstanbul (2003)