İzmir Suikasti ve İstiklal Mahkemeleri

Yazar : Azmi Nihat Erman
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 191
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Temel Yayınları

İzmir suikastı, yeni Türkiye Devletinin kurucusu Atatürk'ün şahsına karşı hazırlanıp, uygulanmasına karar verildiği saatten çok kısa bir süre önce; suikastçıların Sakız Adasına kaçmaları için onlara deniz aracı sağlayan Giritli Şevki tarafından hükümet makamlarına duyurulmuştu. 1926 yılında, Cumhuriyetin ilanından 3 yıl 4 ay 8 gün sonra suikastçılar, yeni devletin kurucusunu öldüreceklerdi... Bu süre içinde neler olmuştu ki, suikastçılar böyle bir ilke uğrunda birleşmişlerdi? Vatan batmak üzereydi de, bunlar vatanı mı kurtaracaklardı? Böyle büyük bir iş için o vatanı bir felaketten kurtarmış olan adamın vücudunu ortadan kaldırmak mı gerekiyordu? Cumhuriyetin ilanından sonra Dünyaya gelmiş olan kuşaklar, yakın siyasal tarihimizin tüm ayrıntılarını eğitimleri sırasında öğrenememiş oldukları bir gerçektir. Aslında ders programlarının düzeni de bu ayrıntıların ortaya serilmesine elverişli değildir. Bu nedenle yeni kuşaklar, türlü olayların ayrıntılarına inememişlerdir. Genç Türkiye Cumhuriyeti, karanlık ruhlu insanların, Cumhuriyeti daha doğuşunda boğma teşebbüsleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birisi de İzmir Suikastıdır. Yakın siyasi tarihimiz üzerinde araştırma yapacak, ya da geçmişteki olaylar üzerine eğilmek isteyecekler elbet bir kaynak araştıracaklardır. Bu gereği yalnız araştırıcılar, bilginler, tarihseverler değil, her vatandaş duyacaktır. İzmir Suikastı sanıklarının İstiklal Mahkemesi tarafından yapılan duruşmalarında gizli nedenler günışığına çıkarıldı... İstiklal Mahkemesi tutanakları arşivlerimize geçmiştir. Bunlar eski harflerle yazılmış, basında da yine eski harflerle yayınlanmıştır. Harf Devriminden sonra da İstiklal Mahkemelerine ait cep kitapları yayınlanmışsa da bunlar, kopuk ve ayrı parçalar halinde, bir bütünü ortaya koyacak nitelikte değildi. Yayınevimiz, tarih meraklılarıyla ve herkesi İzmir Suikastı hakkında gereği kadar aydınlatabilmek amacıyla elinizdeki kitabı özenle hazırlayıp sunmuş bulunmaktadır.
******