İ.T.Ü.'nün 223. Yılı

Yayın Tarihi : Haziran, 1996
Dil : Türkçe
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İ.T.Ü. Rektörlüğü

Sevgili Teknik Üniversiteliler, 223. Kuruluş yılını kutlamakta olduğumuz Üniversitemizde son birkaç yıldır başlatılan çalışmalar; eğitim-öğretim ve araştırma ortamını iyileştirmek, bilgi iletişim ağlarını kurarak uluslararası ağlara bağlanmak, yurtiçi ve yurtdışı ilişkileri güçlendirmek, bina tahsisleri ile ilgili sorunları halletmek, arazilerine sahip çıkmak, yatırımların kalitesini yükselterek çoğaltmak ve alt yapı sorunlarını çözümlemek, bütçede kaynak artırımını sağlamak, bütçe dışı kaynakları oluşturmak amaçlarına yönelik yürütülmüştür. Teknolojinin çok süratle geliştiği çağımızda üniversite ve üniversite sonrası eğitim çok önem kazanmaktadır. Bu eğitimi sadece devletten sağlanan kaynaklara dayalı olarak sürdürmek; her geçen yıl daha güçleşmekte, verilen imkânlar yeterli ve gerçekçi olmamaktadır. Bu nedenle üniversite öğrenci katkı paylarını gerçekçi miktarlarda belirlemek, burs olanakları yaratmak, yurtiçi ve yurtdışı araştırma projelerine ağırlık vermek, Üniversite-Sanayi ilişkilerini geliştirmek ve değerli mezunlarımıza ulaşmak suretiyle yeni kaynaklar yaratıp, ilerlemeyi arzuladığımız boyutlara daha gerçekçi adımlarla ulaşmamız gerekmektedir. Bu amaçlara yönelik İ.T.Ü.'de son bir yıl içinde gerçekleştirilen yenilik ve gelişmelerden bahsetmek istiyorum. İ.T.Ü.'de 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Lisans ve Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği ve başarı değerlendirme sistemi değiştirilmiştir Böylece mutlak değerlendirme sisteminden vazgeçilmiş, öğrencileri yıl içinde daha fazla çalışmaya yönelten, birbiri ile yarıştıran, genel başarı seviyesini yükselten, bağlı değerlendirme sistemine geçilmiştir. 1996 yaz tatilinde, Üniversitemizde ilk "yaz Öğretimi" uygulaması da başlatılmış olacaktır. Yaz öğretimi uygulaması ile Üniversitemizin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır... Prof. Dr. Reşat BAYKAL Rektör
******