İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1960 Mezunları 50. Yılı

Yazar : Kolektif, Hazırlayan: Oktay Aras
Yayın Tarihi : Kasım, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 307
Ölçü : 21,5 x 28,5 cm

Kitabı indir: http://goo.gl/emL64r

Yıllarımız Azalırken, Yıllıklarımız Artıyor!..

Bildiğiniz gibi ilk yıllığımız üniversiteden mezuniyetimizde çıkmıştı. Bu yıllığın ilginç bir serüveni vardı. Yıllık çalışmalarının, 28 Nisan öğrenci hareketleri ve 27 Mayıs darbesi dolayısıyla aksaması yüzünden, 1960 yıllığı ancak 1964 yılında yeni bir ekiple çıkarılabildi ve ne yazık ki bazı arkadaşlarımız burada yer alamadı.
İkinci yıllığımız ise sevgili Gazanfer Uğural'ın gayretleri ile mezuniyetimizin 30. yılında çıkarıldı. Böylelikle arkadaşlarımızın üniversiteden sonraki otuz yıllık yaşantılarından toplu haber alabildik.
Üçüncü yıllık Teknik Üniversite Rektörlüğü tarafından, üniversitenin kuruluşunun 227. yılı olan 2000 yılında çıkarıldı. Bizler de bu toplu yıllıkta mezuniyetimizin 40. yılını kutlayan 1960 Makina Fakültesi mezunları olarak yerimizi aldık.
Dördüncü yıllığımız ise gene Rektörlük tarafından, bu sefer mezuniyetimizin 50. yılını, başka bir deyişle altın yılını kutladığımız, üniversitemizin de 237. akademik yılını kutladığı, 2010 senesinde çıkarıldı.
Beşinci yıllık ise bu elinizde tuttuğunuz, mezuniyetimizden sonraki elli yılımızı kapsayan ve sınıfımıza ait bir yıllıktır...
Bu son yıllığımızın öyküsünü kısaca anlatmak isterim.
İlk önce 2008 yılında Kütahya gezisinde 50. yıl yıllığı ile ilgili konuşmalar yapıldı ve öneriler getirildi. Daha önce 1960 mezuniyet yıllığımızı çıkaran tertip heyeti içinde yer alan Ataç Soysal’ın bir ön hazırlık yapması öngörüldü.
2009 yılı Nisan ayındaki Antakya gezisinde bu konu ile ilgili kapsamlı bir toplantı yapıldı. Ataç Soysal, örnek olarak 1958 yılı mezunlarının 50. yıl kitabını getirdi. Ben de Galatasaray Lisesi’nden mezuniyetimizin 50. yılı olan 2005’de hazırladığımız kitaptan edindiğim tecrübe ile bir öneri sundum. Bu öneride 50. yılımızda bir değil iki kitap öngörmüştüm.
Birinci kitap, “Anı Kitabı” idi. Bu kitapta her arkadaşa 2 sayfa ayrılacaktı. Mezuniyetimizden sonraki 50 yıllık yaşamımızı özetleyen bir sayfalık özgeçmiş, ve diğer sayfada da okul, iş ve aile yaşantımızla bizi tanıtan resimler.
İkinci kitap ise adına “Yaşam Kitabı” ismini verdiğim kitap idi. Bizler mezuniyetimizden sonraki elli yıllık iş hayatımızda, mühendis, yönetici, öğretim görevlisi, politikacı, işadamı vb. birçok görevler yapmıştık. Bu görevlerde ülkemizin teknolojisine, sanayine, ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkılarda bulunmuştuk. Bu birikimlerimizi “Yaşam Kitabı”nda gelecek nesillere, genç mühendislere anlatmak ve onların bazı konularda daha iyi yetişmelerini sağlamak ve daha önce aynı yollardan geçen bizlerin  deneyimlerimizden faydalandırmak gerekir diye düşünmüştüm. Bir gün gene beraber olmayı umduğumuz, hiçbir zaman asla unutamayacağımız acı kayıplarımız birikimleriyle beraber gitmişlerdi. Bu kadar değerli deneyimlerin daha sonraki nesillere aktarılmadan yok olup gitmesi büyük kayıptı. Bir Afrika atasözünün söylediği gibi “Her ölen olgun insan bir kütüphaneyi beraberinde götürür”. Bu kütüphanelerin beraberimizde gitmemesi için bunların kağıda dökülerek bir kitap halinde basılmasını düşünmüştüm.
Bu konu enine boyuna tartışıldı ve bazı değişik öneriler getirilerek kabul edildi.
Daha sonra hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’den seçilen arkadaşlardan yıllık hazırlık komitesi kuruldu. Anı kitabına Mayıs 2010’da yapılacak 50. yıl kutlamalarının da eklenmesi ön görüldüğünden, “Anı Kitabıı”nın basımı 2010 Mayısından sonra gerçekleşecekti.
Antakya dönüşünden hemen sonra komiteler kapsamlı bir çalışma yaparak, kitapların içeriğini, yapılarını ve formatları tespit ettiler. Aynı zamanda bu yıllıklara girecek olan arkadaşların (1955 yılında Makina Fakültesine girenler, hangi tarihte girerlerse girsinler 1960 yılında mezun olanlar, 1955’ten önce girip bir dönem 1955’liler ile okuyan ve kendini bu grupla özdeşleştirmiş olanlar) adres listeleri güncelleştirilmeye başlandı.
Uzun çalışmalar ve toplantılar yapıldı. Telefonlar, e-mail’ler, fakslarla arkadaşlara ulaşıldı ve yavaş yavaş bilgiler, resimler toplanmaya başlandı. En sonunda 50. yılımızı kutladığımız Sapanca’daki toplantımıza yıllığın prova baskıları yetiştirildi.
Eksiklerin saptanarak tamamlanması, hataların düzeltilmesi ve yeni önerilerin alınmasından sonra yıllığa son şekli verildi ve baskısı yapıldı. 
Şimdi sizlerden beklediğimiz “Yaşam Kitabı” için eksik olan yazılarınızı göndermeniz. İnanıyoruz ki “Yaşam Kitabı”nı tamamladığımız zaman sadece mühendislere değil, birçok mesleğe de örnek olacak bir çalışma yapmış olacağız. Bunun gururunu da 1960 mezunlarının çoktan hakkettiklerine inanıyoruz.
Hazırlık Komitesi adına
Oktay Aras
******