İttihat ve Terakki'nin Son Günleri Suikastlar ve Entrikalar

Yazar : Mustafa Ragıb Esatlı
İsbn : 9789750111440
Yayın Tarihi : Kasım, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 733
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bengi Yayınları

Devlete istiklal vatana kurtuluş ve halka hürriyet vermek iddialarıyla 1908 Temmuzunda memleket mukadderatını ele alan İttihat ve Terakki Cemiyeti uzun bir ihtilalcilik hareketinin tam ve müspet bir netice vermediğini görünce, şeref ve halas yolunda son bir tecrübe daha yapmak istedi ve 1914 Temmuzunda tutuşan Cihan Harbi'ne girmeyi büyük bir fırsat sandı. Dört yılı geçen bu ölüm ve yaşayış kavgasında imparatorluğun dört bucağından bütün dünyanın kulağına ulaştırılmak istenen bir tek nakarat vardı: "Zafer-i nihai" Cemiyet, benliğinden doğan bu haykırışa, herkesten önce, kendi inanıyordu. Ancak on yıl süren kısa, fakat mücadele1i ve kanlı bir hükümetçilikten sonra, 1918 Teşrinievvelinde tam bir fecaatle şahlanan harp felaketi; korkunç, karanlık bir gece gibi; bağrı yanık bir vatan üstüne çöktü. Ve İttihat ve Terakki'yi enkazı altına alıp sahneden çekilmeye mecbur etti. Ne yazık ki doğuşunda temiz, pürüzsüz ve asil bir feragatle dost, düşman gözlerini hürmetle kamaştıran bu ihtilal cemiyeti, ölüsüyle koca bir imparatorluğu mezara sürüklerken günahtan, hatadan ağırlaşan bir cesetle tarih kapısından maziye geçiyordu. Bu feci akıbet, tabi olduğu şartlara göre zaruri idi. Şöhret ve nüfuz rekabetleri, tahakküm ve mevki ihtirasları, hırçınlık ve kıskançlık hareketleri İttihat ve Terakki'nin son günlerinde bünyesine arız olan hastalığın umumi vasıflarıdır. Bütün bu ruhi ve bünyevi tesirler altında didişen, yıpranan, yıpratan Cemiyet, özünden ve içinden çürürken, memleketi de çürütüyordu...
******