İtfaiye teşkilatı Yangın ve Tahlis Hidematı

Yazar : İhsan Değer
Yayın Tarihi : 1949
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 260
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : Osmanbey Matbaası

İstanbul'un altı asırdan beri vukua gelen ve bilhassa dokuz defa Cibali, iki defa Beyoğlu, sekiz defa Hocapaşa, Çırçır ve Aksaray yangınları gibi büyük yangınlarla baştanbaşa yandığı ve diğer semtlerinin de dört beş asır içinde aşağı yukarı dört beş defa kül olduğu herkesçe malumdur. Bu yangınlarda yalnız milletin serveti değil, maneviyatı da beraber yanmıştır. Eski devirlerde yangın İstanbul için zelzele, seylap kadar korkunç bir felaketti. İstanbul'da hemen hemen hiç kimse bugün kurduğu yuvanın yarın bir yığın kül haline gelmeyeceğinden emin değildi. Sabahleyin evinden çıkıp işine giden herhangi bir hemşerinin akşamüstü semtine döndüğü, mahallesine girdiği vakit evini yerinde bulacağını kimse iddia edemezdi. Sığındığı yuvanın bir anda çöküp eridiğini gören, başım sokacak bir çatı altından mahrum kalan sefil ve perişan ailelere sık sık rastlanıyor, şimdi mamur olan bir semt bir saat sonra bir harabeye dönüyordu…
******