İtalyanca Fiil Çekimleri

Yazar : Dr. Ümit Gürol
İsbn : 9751025028
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 224
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

Bu kılavuz, İtalyanca öğrenenlerin ve İtalyanca bilenlerin, çekiminde tereddüt ettikleri fiillerin tüm kip ve zaman göreliklerini bir arada bulabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle İtalyancada kullanım sıklığı en yüksek ilk 3.000 sözcük arasında yer alan ve sayıları 692'yi bulan fiillere yer verilmiş, sonra da gerek yapısal açıdan gerekse sesbilgisi bakımından özellik gösteren fiiller, aralarında gruplandırılarak, ortak temel çekim özelliklerine göre kılavuza dahil edilmiştir. Ayrıca bir tablo edilgen fiil çekimine, bir tablo da zamirli fiil çekimine örnek olarak ayrılmıştır. Bu şekilde, toplam 4.080 fiilin çekimine bir arada yer verilebilmiştir. Dizindeki fiiller, model oluşturan fiil çekim tablosu ve sayfa numarası gösterilerek abecesel olarak sıralanmıştır. Ayrıca, belli başlı fiillerle birlikte en çok kullanılan edat ya da edatlar da gösterilmiştir. Edat gerektirmeyen geçişli fiillerin bazılarının yanında yer alan edat ya da edatlar, o fiilin ardından başka bir fiil geldiğinde kullanılan edat ya da edatlardır. Başka fiillerin çekimine örnek oluşturmak üzere çekimlerine yer verilen "model fiiller" hem tüm kip ve zamanlarında çekilmiş hem de aynı sayfada o fiille eşçekimli olan fiillerden en önemlileri sıralanmıştır. Böylece, dizinden hareketle çekimi incelenen fiilin bir "model fiil" olmaması halinde, doğru çekim tablosunun incelenip incelenmediği ikinci bir denetimden geçirilmiş olacaktır. Tablolar halinde dört bini aşan fiile örnek oluşturacak çekimlerin yanı sıra, belirli zaman göreliklerinde kuralsız çekime sahip fiillerin belli başlıları da ayrıca listeler halinde sıralanarak, her bir zaman göreliği için toplu bir "kuralsız fiiller" sıralamasına da yer verilmiştir. İtalyancada çok önemli olan vurgulamanın, ilk kez kullanılan bir fiilin telaffuz edilişinde bile doğru yapılabilmesi için, genel vurgu ilkesine aykırı olan çekimlerde, vurgulu hece bir alt çizgiyle gösterilmiştir. Bu kitabın özgün biçiminin basıma hazır hale getirilmesi çok büyük bir dik-kat, sabır ve özveri gerektiriyordu. Bu nedenle yayınlanışını üç yıl geciktirmekten çekinmedim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ümit Gürol Kitapları (2)