İtalyan Edebiyatında Türkler (Başlangıcından 1982'ye)

Yazar : Ümit Gürol
Yayın Tarihi : Aralık, 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 208
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

İtalya ile Anadolu yarımadaları arasındaki ilişkilerin tarihi belki Troya Savaşından da öncesine gider. Bunun doğruluk derecesini, hiç olmazsa şimdilik, bilemiyoruz. Bildiğimiz, Hunların Avrupa'daki ilerlemelerinin dostça olmadığı ve onların gittikleri yerlerde dostça karşılanmadıklarıdır. Ne var ki, Anadolu 'ya yerleşecek olan Türklerin bu erken habercileri, Bizans döneminde Anadolu'da kurulmuş olan Cenova ve Venedik ticaret kolonilerinin Türklerle ilişkilerine bir engel oluşturmamıştır. Aynı denizin kıyılarını paylaşan Türk ve İtalyan uluslarının ataları ticaretin yardımıyla birbirlerini yetersiz de olsa tanıma fırsatı bulmuşlardır. XV. yüzyıldan sonra ise aynı sessizliği ve anlayışı bulmak mümkün olmamış, Türklerle İtalyanlar çoğu savaş alanlarında olmak üzere şiddetin egemen olduğu ortamlarda sık sık karşılaşmak durumunda kalmışlardır. Latin korsanlarının yerini yüzyıllar sonra Türk korsanları almış, Türkler İtalya kıyılarında sık sık boy gösterir olmuşlardır. Başka bir deyişle savaş, Türk ve İtalyan uluslarını karşı karşıya getirmiş, bunun doğal sonucu olarak da bu iki ulus arasındaki kültür alışverişi talihsiz boyutlarda kalmaya devanı etmiştir. Savaşın yanı sıra, İtalya'da etkili siyasal görevler üstlenmiş tutucu din adamları ve bunların çevresi de, iki toplum asındaki kültür ilişkilerinin yüzyıllar boyunca sığ kalmasına neden olmuşlardır. Bu durumda İtalyan toplumunun, gerek içerden gerekse İtalya dışından güdümlenen dış politika oyunlarının etkisinden sıyrılması ve Türkleri gerçeklere uygun bir biçimde tanıması, sanat ve bilim adamlarının çabalarına kalınıştır. Çünkü yalnızca onlar yöneticilere ve topluma ışık tutup, çağlarını aşmalarına, geçmişi, şimdiyi ve geleceği önyargısız bir biçimde değerlendirmelerine yardımcı olabilirler. Bu da, bağnazlığın, önyargıların ve varsayımların yıkılması, bunların yerine akılcılığın ve bunun gereği olan barışçı yöntemin yerleştirilmesiyle sağlanabilir...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ümit Gürol Kitapları (2)