İtalyan Dili Grameri

Yazar : Dr. Ümit Gürol
İsbn : 975654227x
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 238
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Son otuz yıldır ülkemizde, sayıları çok sınırlı olmakla birlikte, İtalyanca öğretmek amacıyla hazırlanmış çalışmaların hiç olmazsa bir kısmı, ne mutlu ki, kitap halinde yayınlanmıştır. Ancak, bu kitaplardan yararlanan öğrencilerin, karşılarına Çıkan dilbilgisi sorunlarını giderecekleri Türkçe yazılmış bir başvuru kaynağının bulunmayışı bir eksikliktir. İtalyanca öğretmek amacıyla hazırlanmış kitapların bazılarında her ne kadar dilbilgisi üzerinde duruluyorsa da, bu kitapların hazırlanışında hedeflenen amaç, "İtalyancanın dilbilgisini öğretmek" olmadığından, doğal olarak, dilbilgisine ancak sözkonusu kitapların hedefleri doğrultusunda ve amaçlarının öngördüğü ölçüde değinildiği gözlemlenir. Elinizdeki kitabın hazırlanış nedeni, anadili Türkçe olup da İtalyanca öğrenen her düzeydeki öğrencinin, İtalyanca bilip de bildiklerinin dilbilgisiyle açıklanmasına gereksinim duyanların, İtalyancanın Türkçe olarak hazırlanmış tanımsal bir dilbilgisine duydukları bu gereksinimi gidermektir. Bu noktada özellikle belirtmem gerekir ki, yukarıdaki açıklamalardan da çıkartılabileceği gibi, bu kitabın hazırlanış amacı İtalyanca öğretmek değildir. Henüz İstanbul'daki görevine başlamadan bu gereksinimi farkedip, böyle bir kitabın hazırlanmasını öngörmüş olan İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Sayın Silvio Marchetti'ye bu girişimi nedeniyle teşekkürlerimi sunarım. Böylece ben de, gerek Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, gerekse Ankara ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezlerindeki İtalyan dili ve edebiyatı öğretmenliği görevlerim süresince, çok farklı yaş ve eğitim düzeyindeki öğrencilerimde bizzat gözlemlediğim bu eksikliği gidermesini dilediğim, "Türkçe yazılmış, özlü ve ayrıntılı bir dilbilgisi başvuru kitabı"nı hazırlamış olma umudunu ve bu umudun keyfini yaşadım.
******