İsyancı Bedirhan Bey'in Yaramaz Çocukları ve Bir Kardeşlik Kart-Kurt Poetikası Sesleri

Yazar : Mahmut Çetin
İsbn : 9758204033
Yayın Tarihi : Haziran, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 258
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Biyografi.net

Kart Kurt Sesleri, Kürt kelimesinin doğuşu hakkındaki bir etimolojik veriye dayanıyor. Siyasi Kürtçülüğün espri konusu yaptığı bu olguyu, biz tersinden yorumlayarak, farklı bir bakış ile tekrar öne çıkarmış oluyoruz. Bizim bu kitaptaki amacımız Kürt kelimesinin etimolojisini incelemek değil, farklılık içinde birliğin, birlikte yaşamanın, kardeşliğin poetikasını oluşturmaktır. Kart Kurt Sesleri kitabının omurgasını, Bedirhan ailesi meydana getiriyor. Kürtler içinde ayrılıkçı temayüller, bu aile vasıtasıyla üretilmiştir. Günümüzde Siyasi Kürtçüler, Bedirhan Bey'in hayatını yazarken, adeta bir 'Kürt Padişahı'ndan bahsederler. Ancak yapılan son araştırmalarda, Bedirhan Bey'in padişahlık gibi bir sıfatla abartılmaması gerektiğini ve sadece bölgedeki beylerden bir bey olduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı tarih belgeleri üzerinde çalışmalar arttıkça Siyasi Kürtçülerin platonik Bedirhan Bey aşkı, kendiliğinden zeminini bulacaktır. Bedirhan Bey ve çocukları Siyasi Kürtçülük faaliyetlerine karışmış olmasına rağmen, aile fertlerinin çoğu, sonraki yıllarda milletimize hizmet etmiştir: Bedirhan ailesini ve akrabalarını yazarken karşımıza çıkan şey, bir Türkiye manzarasıdır. Bedirhanlar'ı araştırmak benim gündemime, Bedirhan ailesi mensubu Cemal Kutay'ın ortaya attığı Türkçe ibadet tartışmalarıyla geldi. O döneme kadar bu konuda sınırlı bilgiye sahiptim. Aileyi araştırdıkça bu işin zorluğunu anladım. Hatta aile fertlerinden Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Tevfik Ali Çınar ve Cemal Kutay bile, bu işin içinden çıkamamıştı. Benim bu eserde yaptığım ise bu iki çalışmada ortaya çıkan bilgileri spot anlatım tekniği ile ele almak ve yeni ipuçlarını öne çıkarmak olmuştur. İşin belki daha ilginç yönü, Kürt ulusçuluğunu benimseyen iki araştırmacının bulgularıyla, klasik Türk Milliyetçiliği ve klasik Siyasal İslamcı yaklaşımlardan farklı bir bakışla 'milli kültür çizgisinde-medeniyet eksenli' milliyetçi-muhafazakâr bir yazarın bulgu ve yorumlarının birlikte değerlendirilmesi imkânı olacaktır.
******Mahmut Çetin

Oktay Aras Kitaplığındaki Mahmut Çetin Kitapları (3)