İsviçre Sigortacılığına genel Bir Bakış

Yazar : Cengiz Akatlı
Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 93
Ölçü : 14,5 x 20,5 cm
Yayınevi : Milli Reasürans T.A.Ş. Meslek Yayınları

Sigortacılık sahasında yapılan araştırmalara ve çalışmalara bir nebze ışık tutabilmek amacıyla, bir süre bulunduğum İsviçre'de bu alanda gördüklerimi ve tespit edebildiklerimi mümkün mertebe mukayeseli bir şekilde anlatmağa çalıştım. Sigortacılığımızın dünyadaki yerini daha iyi tayin edebilmek bakımından da zaman zaman, yetkili belgelere istinaden, bazı memleketlere ait rakamlara yer vermeyi faydalı buldum. İstanbul 1968 Cengiz AKATLI
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Cengiz Akatlı Kitapları (1)