Istılâhât-ı Mi'mariyye Osmanlı Dönemi Mimarlık Sözlüğü

Yazar : Celal Esad Arseven
İsbn : 9789752565388
Yayın Tarihi : Kasım, 2017
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 189
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : kaknüs
Bahsi Geçen : Celal Esat Arseven

Elinizdeki bu kitap, Osmanlı dönemi mimarlık terimlerine yönelik olarak Celâl Esad Arseven tarafından kaleme alınmış sözlüğün günümüz Türkçesine çevirisini içeriyor. Bu çalışmada, sözlüğün Türk Tarih Kurumu Kütüphanesindeki nüshası esas alınmıştır.
Kuşkusuz, bu kitap, Osmanlı’nın erken dönemlerinden başlayarak, mimarlık alanında yüzyıllar boyunca kullanılan terimleri ihtiva eden bir külliyât niteliği arz etmediği gibi, bu hâliyle, Osmanlı mimarlığı ve yapı malzemesine ilişkin tarihsel adlandırma ve sorunsallara bütüncül bir çözüm sağladığı da iddia edilemez. Buna karşılık, günümüz Türkçesine çevirdiğimiz bu küçük sözlüğün, hiç değilse geç Osmanlı çağı mimarlığına ilişkin pek çok ayrıntının çözümlenmesine yardımcı olacağı ve bu alanda çalışanlar için önemli katkılar getireceği kanısındayım....

 
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Celal Esat Arseven Kitapları (1)