Istılahat-ı Edebiyye Edebiyat Terimleri

Yazar : Muallim Naci
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 212
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Akabe Yayın

Istılahat-ı Edebiyye, edebi bilgiler alanında şimdiye kadar yapılan çalışmalar içerisinde çok önemli bir yer işgal etmektedir. Kendinden önce ve sonrakiler içerisinde değişik bir muhteva ve şekle sahiptir. Istılahat-ı Edebiyye'den sonra yazılan hemen bütün edebi bilgilerle ilgili kitaplarda bu eserden geniş olarak faydalanıldığı görülmektedir. Bu tür kitaplarda; ya, "Naci şöyle diyor" şeklinde alınmış, ya da "Naci bu konuda şu örneği veriyor" denilerek, birçok konuda bu esere başvurulmuştur. Bu tür kitapların bazılarındaysa, Naci'nin ve eserinin adı zikredilmeden iktibaslar yapılmıştır. Buradan da kolayca anlaşılacağı üzere; Istılahat-1 Edebiyye bu tür kitaplara birinci derecede kaynaklık etmiştir. Bu bakımdan Istılahat-ı Edebiyye'nin günümüzde de önemini koruduğunu söylemek, sanırız yersiz olmaz. Hemen herkesin başvurduğu böylesine önemli bir kaynak eseri çok daha geniş bir okuyucu kitlesinin faydasına sunmak için, yeni yazıya aktarmayı düşündük. Eski kültür ve edebiyatımızdan her geçen gün biraz daha uzaklaştırıldığımız bir dönemde Istılahat-ı Edebiyye'nin yayımı, sanırız daha da önem kazanmaktadır. Bu eser, benzerlerinin çoğunda olduğu gibi, kuru kuruya tarifler ve bilgiler veren bir kitap değildir. Edebiyatımızın önemli ve geniş bir bölümünü, daha çok özellikleriyle içine alan bir edebiyat hazinesidir. Istılahat-1 Edebiyye, adından da anlaşılacağı üzere, edebi terimlerden bahseden bir eserdir. Edebiyatın şekil ve muhteva yönüyle ilgili birçok maddesi hakkında sağlam bilgiler verilmiştir. Ele alman konuyla ilgili daha çok Divan edebiyatından örnekler verilmiştir. Çok fazla örneğe yer verilmesi, verdiği örnek metni tanım ve tenkidi bir noktadan ele alması, en önemli yönlerinden biridir. Türk Edebiyatı'nın yanında yer yer Arap, Acem ve Batı edebiyatlarından da örnekler vermiştir. Batıdan aldığı örneklerin çevirisini, Arap ve Fars edebiyatından aldığı örneklerin aslını vermiştir. Bu, Naci'nin Doğu ve Batı edebiyatlarına bakışını ve vukufunu gösterir.
******