İstanbul'un Yüzleri Serisi 59 - İstanbul'un 100 İlim ve Fikir Adamı

Yazar : Akif Kuruçay
İsbn : 9786054595150
Yayın Tarihi : 2012
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 277
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Büyükşehir Bel. Kültür A.Ş.
Bahsi Geçen : A. Adnan Adıvar, A. Adnan Adıvar, Ahmet Naim Babanzade, Cahit Arf, Hilmi Ziya Ülken, M. Fuat Köprülü, Mazhar Osman Usman, Muallim Naci , Mükrimin Halil Yınanç, Nurettin Topçu, Ömer Lütfi Barkan

Osmanlı devleti daha beylik döneminde fethedilen İznik'te ilk medresenin inşa edilmesiyle asırlar boyunca ilmi yücelten bir devlet olacağının işaretini vermiştir. Edirne ve Bursa'da ilmin geldiği seviye elbette anılmaya değerdir. Fetihle birlikte imparatorluğa başkent olan İstanbul, İslam coğrafyasının muhtelif bölgelerindeki kıymetli âlimlerin de rağbet ettiği önemli bir ilim-kültür havzası haline gelmiştir. Klasik dönemin ardından gelen durgunluk ve gerileme dönemlerinde, özellikle siyasi ve askeri sahalardaki düşüş, ilim dünyasında da menfi etkilerini göstermiştir. Osmanlı devleti sona ermeden önce başlatılan eğitim reformlarıyla Cumhuriyet dönemine gelinmiştir. Cumhuriyet dönemi, bilimsel faaliyetlerin gerek muhteva gerekse metot açısından değişim yaşandığı bir dönem olduğu gibi, hem klasik hem de modern ilim metotlarından haberdar olan ilim adamlarının da yetiştiği bir dönem olmuştur. Eserdeki kıymetli ilim adamlarının hayatlarını okurken onların kendilerini ilme adayarak devasa eserlerin altına imza attıklarını ve devlet adamlarının da onlara verdikleri destek sayesinde hem kendilerine hem de devlete büyük bir itibar kazandırdığını yeniden hatırlayacaksınız. Diğer yandan, ilim adamlarının felsefe ve matematikten astronomiye, coğrafya ve denizcilikten tarihe, edebiyat ve dilbiliminden müziğe kadar birçok disiplini kuşatan kudretli yaklaşımlarını ve varlığı bütüncül bir bakışla idrak etmeye davet eden satırlarını okudukça ilmin ve keşfin lezzetine ortak olacaksınız.
******Akif Kuruçay

Oktay Aras Kitaplığındaki Akif Kuruçay, A. Adnan Adıvar, A. Adnan Adıvar, Ahmet Naim Babanzade, Cahit Arf, Hilmi Ziya Ülken, M. Fuat Köprülü, Mazhar Osman Usman, Muallim Naci , Mükrimin Halil Yınanç, Nurettin Topçu, Ömer Lütfi Barkan Kitapları (94)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...