İstanbul'un Yönetimi

Yazar : Sırma Ramazanoğulları Turgut
İsbn : 975-8612-20-4
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 296
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Anahtar Kitaplar

Son on yıldır durağanlaştığı bilinen, ama günümüzde yine yürürlüğe giren ya da hazırlıkları süren yasalar ile kendini göstermeye başlayan kentlere-yakın çevrelerine yönelik acımasız tutum; kentsel toprağı ve kentsel mekânı yeniden pazarlama, yeniden tüketme adına farklı kesimler için yeni normlar ve kodlamalar arayışı içindedir. 1980'li yıllardaki egemen siyasetin bir sonucu olarak günümüze taşınan bu miras; hızla değişen iç ve dış dinamikler bağlamında bir yandan "başkalaşma"ya neden toplumsal kaymaları örgütlenme ağırlıklı değerlendirme yönünde kullanırken bir yandan da bu süreç kentsel mekânda ranta dayalı yeni organizasyonları betimler durumdadır. Yirmi yılı aşan bir süredir her türlü dayatmaya boyun eğen bu siyaset, kentleri ve kentlileri kimliksizleştirmede, kendine yabancı kılmada hep küreselleşmeyi ve uluslararası bütünleşme çabalarını gerekçe gösterirken, gerçekte "bilimi", "kent bilimi" ve "planlama"yı dışarıda tutmayı yeğlemiştir. Her türlü mekânda değişimin, dönüşümün en hızlı yaşandığı kentsel alanların sağlıklı gelişebilmesi, kamu-toplum yararı kavramlarının yaşam alanı bulabilmesi ve dolayısıyla salt "pazarlama" anlayışı ile yönetilmemesi için, mekân-planlama-kent ve yönetim birimlerinin pratiği de gözetir bir eşgüdüm içinde kullanılması gereği vardır. Ancak doğaldır ki bu metodoloji sınırlar verir ve günümüzdeki gibi içi boşaltılmış eskimiş bir kent planlama ve kent yönetimi anlayışını kabul etmez. Dolayısıyla toplum adına bilimsel derinliği de olan bir sorumluluğu ifade eder. Yalnızca ranta dayalı olmayan, paylaşılan, çirkinlikten kurtulmuş, yaşam standartları ile kalitesi yükselmiş, yani yaşanılabilir, kimlikli kentler böylesi bir anlayışla yeniden yaratılabilecektir. Üniversitelerden bireye, bir diğer deyişle; toplumun her kesimi bu doğrultuda sorumluluk taşımak ve eylemli olmak durumundadır... Prof. Dr. Zekai Görgülü
******