İstanbul'un Taşı-Toprağı Altın

Yazar : Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner
İsbn : 9754055181
Yayın Tarihi : Ocak, 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 268
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Altın Kitsplsr

İstanbul adı, çağrıştırdığı "şehir, uygarlık' anlamlarıyla, özellikle son yıllarda, folklor sözcüğüyle yan yana gelmez sanılmaktadır. Folklor sözcüğünün tam karşılığı, halk bilgisidir. Halkı yalnızca köylü ya da öteki sınıflarla ilgisi az, kapalı bir çevrede yaşayan, dar gelirli sınıf olarak yorumlamak, büyük şehirleri folklor kavramından uzaklaştırmaktadır. Büyük şehirlerin, değişen zaman ve etkilerle bir kültür yabancılaşması yaşadığı, kitlelerin köklerinden koptuğu da doğrudur. Ancak, bu durum sürekli olmamakta, kalabalıklar, yeni gelenekler, inanışlar edinmektedir. İstanbul, geçmişinden bugüne hep bir kültür ve inanç mozaiği niteliği taşımıştır. İki kıtanın birleştiği noktada oluşu, ona çeşitli inançların yerleşme ve değişime uğraması olanağını vermiş, Türkçenin gelişimi, değişimi, kullanımını bile bu niteliğiyle etkilemiştir. Ne yazık ki, İstanbul'un folklor birikimi, bütün yönleriyle kitaplaşamamıştır.
******Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner