İstanbul'un Şifalı Suları

Yazar : Mebrure Değer
İsbn : 9786058815346
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 223
Ölçü : 0 x 0 cm
Yayınevi : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

İstanbul ilinde bulunan şifalı suların araştırılması, bu kapsamda yer alan tarihi yapıların incelenmesi, bugün ne durumda olduklarının saptanması, bahis konusu sulardan ne şekilde yararlanıldığının belirlenmesi, şifalı olduğu düşünülen suların sağlık alanındaki yansımaları, halkın su konusundaki inançları ve bu konuda edindiği kültürün değerlendirilmesidir. İstanbul'un şifalı suları; içmeler, kaplıcalar, ayazmalar, cami ve türbelerde bulunan şifalı sular, çeşmeler ve hamamlar olmak üzere altı bölüm olarak, tarihi, folklorik ve bilimsel açılardan incelenmiştir. Tarihi açıdan, suyun bulunduğu yer, ne zamandan beri kullanıldığı, şayet bir yapı içinde ise yapının ne zaman ve hangi amaçla yapıldığı incelenmeye çalışılmıştır. Folklorik açıdan ise suyun hangi hastalıklarda kullanıldığı ve halkın bu konudaki düşünceleri saptanmıştır. Araştırma yerinde kaynak kişilerle, yani şifalı sulardan yararlanan ve bu suları başkalarına öneren kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Ad, soyad, yaş, iş, öğrenim durumu ve ikamet ettikleri yerlere ilişkin sorularla kaynak kişilerden alınan cevaplar değerlendirilmiştir. Söz konusu sular ayrıca kimyasal, fiziksel ve fiziko-kimyasal açıdan da irdelenmiştir. Fiziksel olarak suyun dış görünüşü, sertliği, PH'ı ve elektriksel geçirgenliği; kimyasal açıdan ise hangi anyon ve katyonlara sahip bulunduğu; sağlık için zararlı maddelerin bulunup bulunmadığı gibi hususlar laboratuar deneyleri ile saptanmıştır. Çalışmamız, uzun bir araştırmanın ürünüdür. 1985-1988 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında Doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Uzun bir aradan sonra, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından kitap haline getirilmesine karar verilmiştir…
******