İstanbul'un Kitabı

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 24,5 x 34 cm
Yayınevi : İstanbul Vilayeti Neşriyat ve Turizm Müdürlüğü

Bu kitabın içinde vatandaşlar, İstanbul'un dününü, bugününü yarınını bulacaklardır. Fakat kitabın İstanbul'u tam olarak anlattığını ifade etmek zordur. Böyle muazzam ve bu kadar muhteşem bir şehri, her cephesiyle bu sahifelere sığdırmak elbette imkânsızdır. Biz sade bu kitapla İstanbul'un çok kısa bir zamanda mazhar olduğu kalkınmadan ve imardan bazı mühim kısımları ele almakla iktifa ettik. Şüphesiz içinde birçok eksiklikler olacaktır. Bunları da, o birinci kitabı takip edecek olan diğer kitaplara alacağımız resimlerle, grafiklerle göstermeye çalışacağımızı ümit ediyoruz. Bu kitabı kim hazırladı, kim yazdı? Bu kitabı hazırlayan ve yazan, bir kişi beş kişi, on kişi değil, İstanbul'un bizzat kendisi ve onun o muhteşem kalkınma hamlesidir. Biz, sade kalemimizle, objektifimizle ve çizgilerimizle, arada bir vasıta olarak bunu aksettirmeye çalışıyoruz. İstanbul şimdi Başvekil Sayın Adnan Menderes'in büyük gayretiyle ikinci defa fethedilmektedir. Fatih, Bizans'a karşı zafer kazanmıştı. Menderes, İstanbul'daki ıstıraba, avareliğe, dağınıklığa ve derbederliğe karşı, bir medeniyet zaferi kazanmıştır. Çünkü İstanbul yeni baştan ele alınmış, caddeleriyle, meydanlarıyla, binalarıyla, camileri ve tarih eserleriyle, kültür ve sağlık müesseseleriyle, her cephesiyle yeni baştan tanzim yoluna girmiştir. Çok kısa bir zamanda başarılan büyük eserler, sade İstanbulluların değil, fakat İstanbul'u ziyaret eden her vatandaşın göğsünü iftihar hisleriyle kabartacak kudrettedir. İşte bu kitapta, bu hamlelerden bazı parçalar gözlerinizin önüne serilecektir. Tekrar ediyoruz, birçok eksikliklerimiz vardır. Çünkü İstanbul hakikaten anlaşılması ve anlatılması güç bir şehirdir. Sade şehir değil, bir tarih, sade tarih değil, mutlak bir güzelliktir. Hangi tarihçi tarihi tam yazabilir? Hangi şair mutlak bir güzelliği şiire tam dökebilir?..
******