İstanbul'un İşgali 1918-1923

Yazar : Devrim Vardar
İsbn : 9786056204265
Yayın Tarihi : Ağustos, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 253
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Doğu Kitabevi

Bu çalışmada İstanbul 'un işgali (1918-1923) konusunu ele alacağız. İstanbul'un işgali, ı. Dünya Savaşı'nın sonuçları, Osmanlı'nın tasfiyesi ve yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşu açısından önemli bir olaydır. Bu nedenle konu çeşitli biçimlerde ele alınmıştır. Günümüzde de konu değişik yönleriyle gündemdedir. Biz bu çalışmada Osmanlı'nın tasfiyesi ve yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşu olayını İstanbul'un işgali perspektifinden ele alacağız. Günümüzde Osmanlı'nın tasfiyesi ve yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşu birbirine karşıt olarak ele alınmaktadır. Bu değerlendirmeler de belli sınırlandırmalara da neden olmaktadır. Giderek yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşu Osmanlı'dan bir kurtuluş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, bizim konulara bakış açımızı sınırlamaktadır. Osmanlı'dan vazgeçilmesi, toplum tarihinin ve kimliğinin Kurtuluş Savaşı ile başlatılması yeni sorunlara yol açmaktadır. Bu yaklaşım tarzının en önemli sorunu, Türk toplum ve tarihine bütün zenginliği ile sahip çıkmamıza ve yararlanmamıza izin vermemesidir. Ancak son dönemde bu tartışmalar daha genişlik kazanmıştır. Günümüz sorunları (Ermeni, Kürt, Kıbrıs sorunu vb.), toplum tarihimize -Osmanlı'yı da içerecek biçimde- daha geniş bir biçimde sahip çıkmamızı zorunlu kılmaktadır. Biz İstanbul 'un işgali konusunu Doğu Sorunu çerçevesinde ele alıp değerlendireceğiz. Günümüzde Doğu Sorununun ve Doğu-Batı çatışmasının çeşitli yazarlar tarafından da gündeme getirilmesi bakış açımızın genişlemesine imkân vermiştir. Biz de bu çalışmada İstanbul'un işgalini bu çerçevede değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul'un işgali ve sonrasında Osmanlı'nın tasfiyesi dünya egemenlik ilişkileri açısından bir dönüm noktasını işaretlemektedir.
******