İstanbul'un Fethinin 554. Yılı Fetih Sergisi

Yayın Tarihi : Mayıs, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 23 x 32 cm
Yayınevi : İsatanbul Büyükşehir Bel. Kültür Müdürlüğü

Yedinci Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmed'in babası Sultan II. Murad Han, annesi Hüma Hatun'dur. 30 Mart 1432 günü Edirne'de doğdu. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen şehzade Mehmed devrin en mümtaz âlimlerinden ilim öğrendi. Okumaya başlayacağı gün Çandarlı Halil Paşa kendisine sırmalı bir cüz kesesi gönderdi. İlk hocası Molla Yegan'dı. Daha sonra meşhur din ve fen âlimi zahiri ve batıni ilimlerde mütehassıs Akşemseddin hazretlerinin terbiyesine verildi. On bir yaşına geldiğinde idari yönden tecrübe kazanması için Manisa sancak beyliğine tayin edildi. Tahsiline çok önem verildiğinden Molla Ayas, Molla Gürani gibi devrin meşhur âlimleri yanında bulunuyor ve kendisine hususi dersler veriyorlardı. Matematik, hendese (geometri), hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve tarih ilimlerinde fevkalade yetişti. Şehzade Mehmed, Manisa sancak beyliğine getirildiği sene ağabeyi Amasya valisi şehzade Alaaddin'in vefatı üzerine yegâne veliaht durumuna geldi. Gerek büyük oğlunun vefatından duyduğu ıstırap gerekse son yıllardaki bunalımlı hadiseler sebebiyle II. Murad Han saltanatı oğlu Mehmed'e terk ederek Manisa'ya çekildi. Bizans'ın elindeki şehzade Orhan'a karşı oğlunun saltanatını garanti altına almış olmayı da düşünmüş olmalıdır. Ancak Osmanlı tahtına çocuk yaşta birinin geçmesi Avrupa devletlerini bir kez daha bu ülke topraklarına yöneltti. Osmanlı devlet adamlarının böylesine nazik bir devrede devletin başında tecrübeli Murad Han'ı görmek istemeleri Mehmed'in fazla saltanat sürmesine meydan vermedi. Bir yıl dört ay sonra yerini babasına bırakarak tekrar Manisa'ya döndü. Şehzade Mehmed Manisa'da geçirdiği bu ikinci valilik devresinde gerek şahsı, gerek Osmanlı devleti için çok verimli oldu. Zira genç şehzade bu müddet zarfında akademik faaliyet devresine girerek liyakatli hocalar yanında bilgi ve tecrübesini artırdı. Ayrıca babasının yanında seferlere katılmaktan da geri durmadı. II. Murad'ın Arnavutluk üzerine yaptığı harekâtta onun yanında bulunmuş, Kosova Meydan Muharebesi'nde de merkezde savaşı takip etmişti.
******