İstanbul'un Fethinin 550. Yılı Anı Kitabı

Yazar : Prof. Dr. Esin Kahya, Dr. Ayten Aydın
İsbn : 9754826390
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 146
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Ankara üniversitesi Basımevi

Ankona şehri kaynakları arasında, hatta en eskileri içinde bile olsa bu zatın adı geçmez. Konstantinopolis'in düşüşü üzerine çalışan araştırıcıların da, şimdi neşrettiğim bu vesikadan haberleri olmadı. Lazzaro de Bernabei adlı müellif, 1492 senesinde Chroneche anconitae [Ankona şehri yıllıkları] adlı eserini yazdığı sırada, Bizans İmparatorluğu'nun başşehrinin düşüşü hakkında şu malumatı verir: "Ankona şehri de bu tahribe iştirak etti, çünkü ölüler ile esir edilenler arasında, bir gemi sahibi olan Angelo Boldone vardı ve bütün gemi, mürettebatı ile birlikte esir edildi. Fakat büyük bir korku, ıstırap, tehlike ve ümitsizlik içinde bulunurken neticede talihi ona yetişti, çünkü erkekler kılıç tehdidi altında sıraya sokulmuş ve kadınlar da ele geçirilen mallar ile birlikte yürütülürken, Büyük Türk bu adamı tanıdı ve hemen gemisi ile içinde bulunan mallarını ona iade ettirdi, hatta bütün mürettebatını da geri verdirtti." Aradan bir asır geçtikten sonra, Lando Ferretti adında bir tarihçinin, Historia della citta di Ancona [Ankona şehri tarihi] adlı eserini yazdığı sırada, Angelo Boldoni adındaki bu zata, bir gemi sahibi olmasından başka "Ankona şehrinin Konstantinopolis'deki konsolosu" diye bir kayıt koyması, tuhaf karşılanacak bir tutumdur; bu haber daha sonra da Guglielmo Saracini adlı kişi tarafından kaleme alınan Notitie historiche della citta dAneona [Ankona şehrine dair tarihi haberler] adlı eserde de tekrar edilmişdir, zira Ferretti'nin eserini sık sık tekrarlamışdır. Ve en nihayetinde ise, Ankona üzerine bir tarih yazan M. Nataluci adlı müellif de Ancona attraverso i secoli, I, Dalle origini alla fine del Quattrocento [Asırlar boyu Ankona şehri, cJ, en eski devirlerden XV. asır sonuna kadar] adlı eserinde Saracini tarafından verilen malumatı tekrar edip şöyle yazar: "Ankona konsolosu Angelo Boldoni, Sultan'ın nezdinde sahib bulunduğu itibar sayesinde hürriyetine kavuştu... ".
******Prof. Dr. Esin Kahya, Dr. Ayten Aydın