İstanbul'un Ballı Bitkileri

Yazar : Neriman Özhatay, Mine Koçyiğit, Mehmet Bona, Fotoğraf: Önder Erdem
İsbn : 9786058679825
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 264
Ölçü : 17 x 24 cm

İstanbul doğası, kültürü, tarihi ile bir dünya mirası olan eşsiz güzellikte bir kent. Ancak hızlı nüfus artışı ile gelişen aşırı yapılaşma, araziye olan talebin artmasına neden olmakta ve bu taleplerin karşılanması için İstanbul’un doğal ormanları, uluslararası öneme sahip fundalıkları, sahil kumul alanları, sulak alanları gibi doğal değerleri geri dönülmez şekilde yok olmaktadır. Bu durumun devam etmesi halinde ve bu hızlı büyüme kontrol altına alınmadığı takdirde, kentin doğal peyzajı tamamen yok olacak ve yaşam döngüsünde gerekli olan bitki türlerinin nesli tükenecektir.
26 asırlık geçmişiyle İstanbul çeşitli kültürlerle şekillenmiş, bulunduğu coğrafya, iki kıta arşındaki konumu, topografyası gibi nedenlerle de olağanüstü bir bitki çeşitliliği gelişmiştir. İstanbul’un tek başına birçok ülkeden daha fazla doğal bitki çeşidine sahip olduğuna inanmak birçok kişiye inanılmaz gelmektedir. 2009 yılında kabul edilen İstanbul Çevre Düzeni Planı kentin sürdürülebilirliğine ilişkin tehditlerin merkezinde olduğunu ve daha fazla büyümesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Birçok kişinin inanmakta zorlanacağı diğer bir durum da, İstanbul’da 1500’den fazla arıcının olduğu ve yılda yaklaşık 1200 ton bal üretildiğidir. “Arı varsa hayat var” sloganı ile çalışmalarını başlatan Arı Platformu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, balansının ziyaret ettiği İstanbul Bitkileri
Envanteri hazırlanmıştır. Bu çalışma ile İstanbul’un önemli doğal ballı bitki alanları hakkında bilgi verilerek bu alanların florasına, dolayısıyla İstanbul’un florasının zenginliğine dikkat çekilmektedir.
İstanbul’un uluslararası öneme sahip fundalıkları, doğal ormanları, balardan için de çok önemlidir. Fundalıkların korunması arıcılığın sürdürülebilirliği için gereklidir. Bu bir yaşam döngüsüdür, bu kitapta mucizevi ürünlerin doğal üreticisi olan balansı için önemli bitkiler fotoğraflarla tanıtılarak, İstanbul florası hakkında farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.
“Çiçek yoksa bal yok.”
Prof. Dr. Neriman Özhatay
******