İstanbul'un Atlı ve Elektrikli Tramvayları

Yazar : Prof. Dr. Vahdettin Engin
İsbn : 9789944608473
Yayın Tarihi : 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 290
Ölçü : 22,5 x 30 cm
Yayınevi : İstanbul Ticaret Odası

Turizm, çok sayıda ülkenin ekonomik geleceğini yakından ilgilendiren ve uluslararası göç niteliğini kazanmış evrensel bir olgudur. Bu olgu, bir ülkenin sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle doğal ve insan eliyle geliştirilmiş kaynakların tümünü değerlendirmeyi hedef almakta, aynı zamanda dünya coğrafyası üzerinde kitlesel hareketleri kapsamaktadır. Coğrafya bu bakımdan, mekânlarla ayrılmaz ilişkileri olan turizm ile yakınlık içinde bulunmakta ve önem arz etmektedir. Turizmin dünya coğrafyası içinde yayılış özellikleri, mekân üzerindeki etkileri, turistik yer ve bölgelerin seçimi, turistik amaçlı arazi kullanımı, büyük boyutlu ve öncelikli koruma önlemleri turizm coğrafyasının ilgi alanı içine girmektedir. Turizmin sürekli artan bir şekilde herhangi coğrafyada gerçekleşmesi ve coğrafyalar arası hareketliliğin önemli bir kaynağı olması nedeniyle, turizm ile coğrafya arasında yakın ilişki kaçınılmaz olmaktadır. Diğer yandan, günümüz çağdaş yaşamında insanlar kendilerini çevre sorunlarından gelen 'etkilerle karşı karşıya bulmaktadırlar. İnsanların tatile çıkmalarının başlıca nedenleri arasında ortam değişikliği, dinlenme, başkalarıyla iletişim kurma, bireysel özgürlüğünü yaşama ve sağlık gibi amaçlar bulunmaktadır. Özellikle ortam değişikliği, kentsel ve endüstriyel bölgelerde ihtiyaç duyulan bir zorunluluktur. Her yönüyle kirliliklerin yaşandığı, bozulduğu, zevksizleştiği bir ortamdan sıyrılmak, ancak farklı coğrafyalara ulaşmakla mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak, turizmin dünya ekonomisinde artan önemi ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimine olumlu katkıda bulunabileceği gerçeği tüm ülke ve kuruluşlar tarafından kabul görmüş, turizm hareketlerinin kolaylaşmasına ve turistik kapasitelerinin arttırılmasına
******