İstanbul'dan Çıkış - Milli Mücadele'ye Giriş

Yazar : Prof. Dr. Ali Arslan
İsbn : 9786055539030
Yayın Tarihi : Nisan, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 152
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Paraf Yayınları

Fikri mensubiyetten, kaynaklarda tarafgirlik ve yaşanılan dönemin etkisinde kalınması dolayısıyla yakın tarihimizin objektif olarak ele alınmasında ciddi problemler yaşanmıştır. Bunlara ilave olarak arşiv belgelerine ulaşmaktaki zorluklar ve yakın dönemi çalışan mütehassısların yetersizliği de bu problemin derinleşmesine katkı sağlamıştır. Tarihimizin güncelliğini yitirmeyen Milli Mücadele dönemini parça parça yazarak bütüne ulaşma hedefiyle kaleme aldığım makalelerimi, belli bir orana ulaşması dolayısıyla toplu olarak yayınlamaya karar verdim. "Milli Mücadele'ye Giriş" başlığını verdiğimiz bu eserde; Milli Mücadele'nin fikri zemininin nasıl güçlendiği ve İtilaf Devletlerine teslim olmayı bir siyaset olarak benimseyenlerin hataları ortaya konmuş; Anadolu'da güçlenen Kuva-yı Milliye'nin İstanbul'un etkisini kırmak için Geyve'yi nasıl kullandığı izah edilmiş; İngiliz destekli İstanbul yönetiminin BMM yönetimini ortadan kaldırmak için kurduğu Anadolu Fevkalade Müfettişliği'nin ne olduğu anlatılmış; Milli Mücadele'de yolların nasıl kullanıldığı ortaya konmuş; Sevr Anlaşması'na göre Boğazlar ve ordunun statüsü incelenmiş ve Milli Mücadele Modeli'nin Irak işgaline karşı ortaya çıkan direniş ile mukayesesi yapılarak, günümüzdeki olaylarla kıyas-lama yapılmıştır. Bu makalelerin bir eserde birleştirilerek yayınlanmasını gerçekleştiren Değerli Kardeşim Burak Fazıl Çabuk'a ve Paraf Yayınları Sahibi Ahmet Üzümcüoğlu'na kalbi teşekkürlerimi sunarım.
******