İstanbul'da Unutulan Bir Miras - Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi

Yazar : Ebul Faruk Önal
İsbn : 9786054421008
Yayın Tarihi : Ağustos, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Sarayburnu Kitaplığı

Tekkelerin, İslam medeniyetinin yayılması ve yaşanmasında mühim bir yeri bulunmaktadır. Tasavvuf düşüncesinin, adap ve terbiyesinin derinleştirildiği ve halka takdim edildiği tekkeler aynı zamanda sosyal manada da bulundukları mahallerde önemli hizmetler vermişlerdir. Bu çalışmamızda, toplumumuzun ekonomik ve sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören tekke teşkilatının numunelerinden olan unutulmuş bir mirası araştırmacıların ve okuyucuların ilgisine sunuyoruz. Halk arasında Şeyhülislam Tekkesi olarak da bilinen Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi Eyüp-Nişanca'da, ara sokakta kalması hasebiyle pek bilinmemektedir. Göz ardında kalmasından mütevellit, yapı yıllarca atıl vaziyette kalmış, uzun süre tamirat ve tadilat görmemiştir. On sekizinci asırdan günümüze ulaşan en mühim eserlerimizden biri olan Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi, 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olup, tarihi adresiyle Eyüp'ün Nişanca semtinin Baba Haydar mahallesindedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı'na kesin tahsisi gerçekleştirilen Şeyhülislam Tekkesi 3221 m2 alan üzerinde müştemilatı ile beraber Sultan Birinci Mahmud Han döneminde inşa edilmiştir. Tekke, mimarisiyle klasik Osmanlı üslubunu devam ettirmiştir. Mekke kadılığı zamanında Nakşibendi şeyh i Ahmed Efendi'ye intisap eden Şeyhülislam es-Seyyid Mustafa Efendi, tekkeyi Nakşibendi şeyh i Tokadi el-Hac Şeyh Musa Efendi için yaptırmıştır. Bu çalışmamızla, İstanbul'da unutulmuş bir miras olan Şeyhülislam Tekkesi'ni okuyucularımıza ve araştırmacıların ilgisine sunuyoruz. Umarız bu çalışma, birçok kültür mirasımızın layık olduğu şekilde korunmasına vesile olur. Bu çalışma vesilesiyle, tekkenin restorasyon çalışmalarında maddi manevi katkıları bulunan hayırseverlere de ayrıca teşekkür ederiz.
******Ebul Faruk Önal