İstanbul'da Sosyal Barışın Bozulması: İstanbul Ermeni Olayları ve Yahudiler

Yazar : Adem Ölmez
İsbn : 9789856743690
Yayın Tarihi : Mart, 2101
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 272
Ölçü : 12 x 19,5 cm
Yayınevi : Kurtuba Kitap

İstanbul, farklı etnik ve dini özellikteki toplulukları, tarih boyunca bir arada yaşatabilmiş yegâne merkezlerden birisidir. Kentin bu çok kültürlü tarihi içinde Osmanlı döneminin ayrı bir yeri vardır. Osmanlılar, Müslümanların yanında gayrimüslim toplulukları da kucaklayabilmiş; onlara temel hak ve hürriyetlerini kullanabilmede büyük kolaylıklar göstermişlerdir. Ermeniler, Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslim tebaa arasında emsalsiz yeri olan bir topluluktur. Dini ve kültürel olarak sahip oldukları farklılıklar, onları beraber yaşadıkları topluluklarla kopuk, uyumsuz bir toplum yapmamıştır. Aksine, içinde bulundukları toplulukta, pek çok ortak kültürel unsurlar üretebilmiş, yüzyıllarca barış ve huzur içinde yaşamışlardır. Hal böyle iken, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren görülmeye başlayan huzursuzluklar, özellikle incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Etmeni olayları, küçük bir etnik grubun çıkardığı münferit vakalar değildir. Aksine, yüzyıllardır farklı kültürleri bir arada tutma yeteneğini gösterebilmiş bir kentte, sosyal huzuru tehdit eden, kitlelerin birbirine nefretle bakmasına zemin hazırlayan bir olgu olmuştur. İstanbul'un pek çok semtinde Türkler ile komşuluk ilişkileri içinde kendi kültürlerini koruyarak dostça yaşayabilmiş olan Ermeniler, ne olmuştu da bu tarihten itibaren kendisini bir takım olayların içinde bulmuştu? Barış ve huzur içerisinde yüzyıllardır yaşama yeteneğini gösterebilmiş bir kentte, etnik ve dini görünümlü terör eylemleri neden meydana gelmeye başlamıştı? İşte bu sorunun cevabı çalışmamızın ana konusunu teşkil etmektedir. Bu temel soruna cevap ararken üç ana boyutuyla konuyu incelemeye çalışmaktayız. Bunlar, 19. yüzyılın ikinci yarısına girerken Ermenilerin durumu nasıldı? Durumları daha mı kötüleşmişti, yoksa daha mı iyi hale gelmişti? Bu dönemde çıkmaya başlayan olayların nedeni ne idi? İstanbul'daki
******