İstanbul'da On Sekiz Yaşından Küçük Ticari "Seks İşçisi1 Kız Çocuklar

Yazar : Esin Küntay, Güliz Erginsoy
İsbn : 9758803522
Yayın Tarihi : Kasım, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 196
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bağlam Yayınları

Bu kitap, (TSKÇ) 'ticari seks işçileri olarak sömürülen kız çocukları hakkında İstanbul'da gerçekleştirilmiş ilk sosyolojik araştırmanın verilerine dayandırılarak kaleme alınmıştır. Küntay'ın, 1963 Aralık ayının son günlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu'nda (şimdiki Çocuk Şube Müdürlüğü) iş yaşamına ilk kez adımını attığı dönemden bu yana, yaklaşık kırk yıllık süre içinde 1960'lı yıllardaki anlatıcılarla yaptığı yüz yüze görüşmeler, Emniyet'in çeşitli birimlerinde gerçekleştirdiği araştırmaların tümü evlerinden kaçarak, sokaklarda dolaşırken polis tarafından ailelerine teslim edilmek üzere yakalanan çocuklarla ilgilidir. Yüksek risk altındaki 'Kaçaklar'ın, sorumlu bir yetişkinin denetiminden yoksun biçimde, sokaklarda kaldıkları süre uzadıkça çeşitli suçlara maruz kaldıkları ve kendilerinin de zamanla hukuk dışı eylemlere yönelmekten çekinmedikleri gözlemlenmiştir. 1960'lı yıllarda Anadolu'daki ya da İstanbul'daki evlerinden kaçan ve sokağı kısa ya da uzun süreli yaşam mekânı olarak kullanan çocuklar, günümüz literatüründe 'Sokakta Yaşayan Çocuklar' kavramıyla tanımlanmaktadır. Çağımızda evrensel açıdan en ciddi toplumsal sorulardan biri 'çocuk istismarı' olgusudur. Kişiliğin gelişim sürecinde 'çocukluk dönemi'nin öneminin ayırdına varılmasıyla, yaşamının yüksek risk altında olduğu bir evrede, çocuğun içinde bulunduğu koşullar ve ortaya çıkması olası sorunlar disiplinlerarası ilginin odağını oluşturmuştur. Çocuğun duygusal, fiziksel, cinsel yönden insan ve çocuk haklarını ihlal eden davranışların hedefi olması, sömürülmesi ve benzeri olgular, komşu disiplinlerde olduğu gibi, toplumsal bilimlerin de inceleme alanına giren sorunlardır. Ortaya çıkacak sorunların etkisi, kuşkusuz topluma da yansımaktadır...
******