İstanbul'da Konut Girişleri ve Kapılar

Yazar : Kollektif
İsbn : 975-7860-71-9
Yayın Tarihi : Mayıs, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 206
Ölçü : 23,5 x 30,5 cm
Yayınevi : Literatür

1950'den sonra, İstanbul'un nüfusunun kırsal göç nedeniyle hızla artması, şehrin hızla büyümesine ve gerek kültürel, gerekse yapısal olarak büyük bir değişim geçirmesine neden olmuştur. Ayrıca, bu devirde modernizmin yeni gelişmelerde çok etkili olması şehrin geleneksel mimarisi ile arasında kopukluk yaratmış ve geleneksel mimarinin ihmal edilmesine sebep olmuştur. Sonuç olarak, hızlı nüfus artışı, başıboş yapılanma, arsa değerlerinin hızlı artışı ve dolayısıyla spekülasyon, tarihi yapıların geniş çapta ortadan kalkmasına neden olmuş ve olmaktadır. Bütün bu hızlı değişim esnasında çok az eserin rölövesi yapılabilmiş, pek çok şaheser hiçbir izi kalmadan yok olmuştur. Bu kitabın amacı, çeşitli kültürlerin ürünü olan eşsiz İstanbul mimarisinin önemli bir elemanı olan kapılardan örnekleri sınırlı imkânlarımız çerçevesinde bizden sonrakilere aktarabilmektir. Genel anlamda, konutlar kişilerle ve kişiler konutlarla özdeşleşirler ve kapılar böyle kendine has bir ortamın sokak ile arasındaki simgesidir. Bu bakımdan her kapı, içine açılmakta olduğu farklı bir dünyanın izlerini taşımaktadır. Bu ilginç özellik bu kitaptaki örneklerde açıkça sergilenmiştir. Bu kitap, İstanbul'un farklı semtlerindeki tasarım zenginliğini izlemek isteyen mimarlar, tasarımcılar ve araştırmacılar için geniş kapsamlı resimli bir kaynak oluşturmaktadır. Kitaba çok kişinin emeği geçti. Joan Eröncel'e İngilizce metnin redaksiyonu için; Esra Kahraman, Ayşegül Öztarhan, Emine YılmazgiL, Gülin Uysal, İlhan Dinç, Volkan Sağlar'a çizimlere katkıları için; Mehmet Erkök'e fotoğraf konusundaki yardımları için; Zeynep Kuban'a Mimarlık Tarihi konusundaki bilgilerini bizimle paylaştığı için ve Saadet Özkal ile Namık Kemal Doymuş'a kitabın basım hazırlıkları için teşekkür ederiz.
******