İstanbul'da Bir Ramazan.

Yazar : Cenab Şahabeddin, Hazırlayan: Abdullah Uçman
İsbn : 9789759953089
Yayın Tarihi : Temmuz, 2012
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 268
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Dergah yayınları

Eski İstanbul, eski İstanbul’da gündelik hayat, İstanbul’a ait örf, âdet ve gelenekler; Boğaziçi, yalılar, köşkler, konaklar, semâi kahveleri, meddahlar ve tulumbacılar; İstanbul’un tarihî semtleri, Bizans’tan kalan surlar, Kâğıthane ve Sâdâbâd eğlenceleri, lâle bahçeleri, Ramazan geceleri ve Direklerarası gibi sözler son yıllarda sık sık duyduğumuz ve bugün artık 25-30 yıl önceki hâlinden bile eser kalmayan içinde yaşadığımız İstanbul için nostaljiden öte fazla anlamı olmayan sözler...
Ancak bununla birlikte İstanbul’la ilgili hâtıra ve araştırmaların günden güne süratle çoğalması, bir yandan bu konuda çeşitli dergi ve ansiklopediler yayımlanırken, bir yandan da değişik platformlarda toplantılar düzenlenmesi, bir kısım yayınevlerinin İstanbul’la ilgili dizi hâlinde kitaplar yayımlaması, yine de her şeyin sona ermediğinin bir delili sayılabilir mi!..
İşte böyle bir ortamda, hayatının büyük bir kısmını, gerçek kimliğini henüz yeni yeni kaybetmeye başlayan İstanbul’da geçirmiş olan Edebiyat-ı Cedîde döneminin ünlü şairi Cenab Şahabeddin’in eski bir gazetenin sararmış yaprakları arasında unutulup kalmış İstanbul’la ilgili yazıları, belki sadece eski İstanbul’u hatırlamak isteyen İstanbul sevdalıları için bir anlam taşıyabilir...
******