İstanbul ve Su Sempozyumu Tartışmalar ve Forum 8-9 Ocak 2004

İsbn : 9753957971
Yayın Tarihi : Şubat, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 106
Ölçü : 16,5 x 23 cm
Yayınevi : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yıldız UYSAL Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kentleşme Komisyonu Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Hava muhalefeti nedeniyle katılım konusunda biraz endişe etmiştik. Ama gene de başlamak için yeterli bir sayıya ulaştık. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Hızlı kirlenen dünyamızın en temel sorunlarından birinin su sorunu olduğu hepimizin çok iyi bildiği bir gerçek. Yapılan araştırmalar ve açıklamalar, raporlar, konuyu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. 1950'den bu yana, kişi başına yenilenebilir su kaynakları yüzde 58 oranında azalmış. Oysa her yıl, ihtiyaç duyulan suyun miktarı iki kat artıyor. Yani, bir yandan su ihtiyacı artarken bir yandan da kaynaklarda hızlı bir tükenme söz konusu. Birleşmiş Milletler'in 2003 yılı raporuna göre, şu anda dünyada 1 milyar insan ciddi su sıkıntısı çekiyor. Bu rakamın 2025 yılında 3,5 milyara, yani dünya nüfusunun yarısına ulaşması bekleniyor. Gene bu raporlara göre, dünyada gelişmekte olan ülkelerde salgın hastalıkların yüzde 80'i kirli içme suyundan kaynaklanıyor ve son yıllarda, ortalama olarak 3 milyon 400 bin kişi, gene bu ülkelerde, sudan kaynaklanan hastalıklar yüzünden yaşamını kaybediyor. Birleşmiş Milletler, uluslararası çevre örgütleri ve bilim insanları, insanlığı ve ülkeleri, "21. Yüzyılda yerel çatışmaların uluslararası çatışmalara dönüşeceği ve suyun ciddi bir savaş nedeni bile olabileceği" konusunda uyarıyorlar. Türkiye ise, içme suyu kaynakları sınırlı ve su konusunda sorunlu bir ülke. Uluslararası çevre örgütleri Türkiye'yi içme suyu kaynaklarının yönetimi açısından başarısız bir ülke olarak değerlendiriyorlar. Türkiye, 2005 yılında su krizine girme riski içinde bulunan ülkeler içinde gösteriliyor. İstanbul özeline indiğimizde, İstanbul'un tarih boyunca su sıkıntısı çektiği ve kaynaklarının kıt olduğu hepimizin bildiği bir gerçek; ancak, buna karşın, özellikle son 20 yılda içme suyu...
******