İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler 1469 - 1998

Yazar : Prof. Şevket Pamuk
Yayın Tarihi : Aralık, 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 209
Ölçü : 20 x 29 cm
Yayınevi : Başbakanlık devlet İstatistik Enstitüsü

Yeni binyılın başlangıcında gelecek, bugünün ve geçmişin bilgi ve deneyimlerinin birleştirilmesi ile şekillenecektir. Geçtiğimiz binyıl içerisinde Anadolu toprakları üzerinde doğan ve bu topraklardan aldığı güç ile kıtalara yayılan Osmanlı İmparatorluğu günümüze bilim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda olduğu gibi istatistik alanında da zengin bir miras bırakmıştır. İstatistik alanında devraldığımız bu zengin mirası gözler önüne sermenin en iyi yolu Osmanlı Devleti'nde bilgi ve istatistik üretimini, devletin idaresinde kullanımım ve bu konuda oluşan büyük birikimin içeriğini ortaya koymak olarak görülmektedir. Bu düşünceden hareketle, geçmişimizden gelen ve ancak yüksek uzmanlık bilgisi ile ulaşılması mümkün olan bu engin hazinenin en azından bir bölümünü gün ışığına çıkarmak ve bu güne kadar toplumumuza pek fazla sunulamayan bu birikimi birincil kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak amacı ile "Osmanlı Devleti'nde Bilgi ve İstatistik" projesinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Çok değerli bilim adamlarımızın katkısı ile oluşan bu çalışma, sadece "Osmanlı Devleti'nde Bilim ve İstatistik" konusundaki zengin birikimi değil, Türkiye'de tarih biliminin ulaştığı noktayı da parlak bir şekilde gözler önüne serecektir. Projenin gerçekleşmesine olanak sağlayan Devlet Bakanımız Sayın Prof. Dr. Tunca TOSKAY, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. yılı kutlamalarından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret ÜNLÜ ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Füsun KOROĞLU'na, projede bu alandaki çalışmasını sunan değerli bilim adamımız Prof. Dr. Şevket PAMUK ve hazırlanmasında emeği geçen Devlet İstatistik Enstitüsü'nün değerli mensuplarına teşekkürlerimi iletmek isterim. Şefik YILDIZELİ Başkan Devlet İstatistik Enstitüsü
******