İstanbul ve Boğaziçi Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Asâr-i Bâkıyesi

Yazar : Mehmed Ziya Bey
İsbn : 9786059132824
Yayın Tarihi : Kasım, 2016
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 826
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : İstanbul Büyükşehir Bel. Kültür A.Ş.
Bahsi Geçen : Mehmet Ziya (İhtifalci)

Yaşadığımız şehrin hikâyesi, Osmanlı öncesi ve sonrası yüzyıllarda geçirdiği büyük değişim, birçok tarihçinin yorucu ve yoğun araştırmalarla aydınlatmaya çalıştığı konulardandır. İstanbul üzerine hem batı dillerinde, özellikle Grekçe, Fransızca İngilizce Almanca ve Rusça da biriken literatürün Türkçe’ye doğru bir şekilde, lüzumlu tenkit ve tashihlerle aktarılması büyük önem arz ettiği gibi; hem de doğu kaynaklarında, özellikle Arapça Osmanlıca Ermenice ve Farsça kaynaklardaki literatürün temiz ve kullanıma uygun bir hale getirilerek aktarılması elzem olmuştur.
Osmanlı beyefendilerinden âlim, müdekkik, kalemi kuvvetli bir araştırmacı olan ihtifalci Ziya bey (d. 1930) adım adım dolaştığı bu şehirde Bizans dönemi saray kalıntılarından ayazmalara, Osmanlı dönemi yıkık mescit ve tekkelerden mezar taşlarına varıncaya kadar herşeyi incelemiş, yıllar süren araştırmaları neticesinde, nihayet İstanbul ve Boğaziçi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Âsâr-ı Bakiyesi adlı eseri vücuda getirmiştir.
Eser sadece o dönemde çekilen fotoğraf ve yazılardan ibaret değildir. Haritalar, müellifin kendi çizdiği eskizler, resimler, diğer dillerden çevrilmiş önemli ifadeler ve tarihlendirme-ler ile cidden zengin bir kaynak haline gelmiştir.
Kültür A.Ş. olarak ümit ediyoruz ki, mezkûr eserin orijinal metninin korunup içerdiği resim, çizim ve haritalarla beraber Latin harflerine aktarılması, İstanbul üzerine çalışan akademisyen ve meraklıları memnun edecektir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Ziya (İhtifalci) Kitapları (2)