İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü

Yazar : Hans Dernschwam
İsbn : 9751711134
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 427
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

XVI. yüzyıl, Türkiye'ye gelen Avrupalı seyyahlar ve bunların yazdıkları seyahatname, sefaretname, mektup, hatıra ve günlükler bakımından özel bir önem taşır. Bu yüzyılda seyahat, artık olağanüstü bir şey değildir; sırf macera olsun diye yapılan gezi veya dini gayelerle göze alınan Haçlı Seferi olmaktan çıkmıştır. Hümanizm ve Rönesans çağının insanları, bilgi ve görgülerini arttırmak, kendilerini daha iyi yetiştirmek için seyahat ediyorlardı. Bunlar genel olarak dolaştıkları memleketleri ve bu memleketlerin insanlarını daha toleranslı bir bakışla inceliyorlar; bir yandan kendileri için tamamen yeni ve enteresan ülkeleri, bu ülkelerin tabiat güzelliklerini ve zenginliklerini hayranlıkla tespit ederken öte yandan bu ülkelerin insanlarının içinde yaşadıkları ekonomik, sosyal, kültürel şart ve durumlarını inceleyip kendi memleketlerindeki şart ve durumlarla karşılaştırarak lehte ve aleyhte yargılara varıyorlar ve çok defa bu görüşlerini eserlerinde belirtiyorlardı. Bu suretle seyahatnameler, bir nevi hikaye ve ilgi çeken bir roman olmaktan ziyade, öğretici, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgiler veren yetiştirici eserler hüviyetini kazanıyordu. Bu yüzyılda Türkiye'ye gelen Alman seyyahlarınım çoğunun, bilgin, hümanist kişiler olduğunu görüyoruz. Ogier Ghiselin Busbecq, Stephan Gerlach, Salomon Schweigger, Melchior Besold, Hans Leunclavius, Hans Dernschwam vd. bu tip seyyahlardır. Türk okurlara sunduğumuz bu tercüme eserin yazan H. Dernschwam diğer seyyahlardan, günlük biçiminde kaleme aldığı eseri de diğer seyahatnamelerden tamamen farklıdır. H. Dernschwam'ın hayatı ve eseri hakkında oldukça geniş bilgi tercümenin başındaki "Giriş" kısmında Dernschwam'ın bıraktığı yazma eserin 1923'te tıpkı basımını yaparak bilim aleminin istifadesine sunan Franz Babinger tarafından verilmiştir. Biz burada eserin yazan ile yaptığımız tercüme hakkında bazı ilave bilgileri okurların dikkatine sunmayı yararlı bulduk.
******